Kancelaria członkiem Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców "TSP" w Tarnowie Podgórnym

Pragnę ptsp-logooinformować, iż Kancelaria została członkiem zwyczajnym Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców “TSP” w Tarnowie Podgórnym.
Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
  • promowanie Gminy Tarnowo Podgórne jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji gospodarczych;
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, służącej rozwojowi przedsiębiorczości gospodarczej;
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorców z terenu Gminy Tarnowo Podgórne w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

Więcej informacji o działalności TSP oraz jego członkach na stronie www.tsp.pl.


Powiązane wpisy
Najem okazjonalny