SUKCESJA PRAWNA FIRMY – JAK PRZEKAZAĆ DOROBEK ŻYCIA MŁODSZEMU POKOLENIU?

SUKCESJA PRAWNA FIRMY – JAK PRZEKAZAĆ DOROBEK ŻYCIA MŁODSZEMU POKOLENIU?

Czym  jest sukcesja? Sukcesja inaczej też zwana  następstwem  prawnym oznacza wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw (sukcesja uniwersalna) lub w część praw i obowiązków (sukcesja singularna). O sukcesji mówimy wówczas, gdy następca prawny...