Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Celem ustawy jest szybkie i skuteczne rozstrzygniecie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem z pominięciem drogi postępowania sądowego. Ustawa określa: 1) obowiązki...
O spółce cywilnej słów kilka

O spółce cywilnej słów kilka

Co to jest spółka cywilna? Spółka cywilna to nic innego jak zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne podlegające obowiązkowi wpisu do CEiDG, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. Co powinna...