Blog

SUKCESJA PRAWNA FIRMY – JAK PRZEKAZAĆ DOROBEK ŻYCIA MŁODSZEMU POKOLENIU?

Czym  jest sukcesja? Sukcesja inaczej też zwana  następstwem  prawnym oznacza wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw (sukcesja uniwersalna) lub w część praw i obowiązków (sukcesja singularna). O sukcesji mówimy wówczas, gdy następca prawny...

czytaj dalej

Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować

4Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować Uchwalenie regulaminu organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także „sp. z o.o.”), jakim jest niewątpliwie zarząd, ma...

czytaj dalej

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.