Oferta
Ile kosztuje porada prawna?

Koszt wynagrodzenia Kancelarii z tytułu udzielenia Klientowi jednorazowej porady prawnej wynosi od 150 zł do 300 zł brutto, w zależności od stopnia zawiłości stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Jak obliczana jest cena usługi prawnej?

Stosowane przez nas stawki oraz modele rozliczeń są uzależnione od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i czasu potrzebnego do jej wykonania. W przypadku zlecenia sprawy do poprowadzenia, koszt pierwszej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo.
Wynagrodzenie ustalane jest w umowie indywidualnie z każdym klientem.
Kancelaria oferuje następujące formy rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe, w oparciu o czas pracy przeznaczony na daną sprawę; w przypadku rozliczania się według stawki godzinowej cena wynosi 150 zł brutto za godzinę pracy;
  • wynagrodzenie zadaniowe ustalone z góry za daną czynność, np. sporządzenie umowy, opinii prawnej czy rejestrację spółki;
  • przedsiębiorcom Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną w zamian za zryczałtowane
    miesięczne wynagrodzenie.

Do ceny usługi prawnej nie są doliczane wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłaty sądowe, opłaty skarbowe, koszty sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez
klienta oddzielnie.

Co mam zrobić, jeśli nie stać mnie na prawnika?

Jeżeli klient nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, Kancelaria reprezentuje klienta na koszt Skarbu Państwa.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.