ADWOKAT PRAWO CYWILNE

Sprawy cywilne to dział prawa, który obejmuje szereg regulacji spotykanych i stosowanych na co dzień. Kwestie związane z prawem własności, rzeczy, popularne typy umów to tylko niektóre działy prawa cywilnego.

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych przed sądami m.in. w następujących sprawach o:

 1. ochronę dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia,
 2. stwierdzenie nieważności oświadczenia woli,
 3. zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
 4. przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji),
 5. zasiedzenie własności nieruchomości,
 6. ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 7. wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne),
 8. przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne),
 9. zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne),
 10. w sporach z ubezpieczycielami z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 11. windykacji należności od dłużnika,
 12. zapłatę kary umownej,
 13. ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska,),
 14. w sporach z deweloperami.

Jesteś klientem indywidualnym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.