PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych, a także fundacji i stowarzyszeń. Zapewniamy stałe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż po ewentualne zakończenie działalności.

Prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:

  • tworzenie spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym: przygotowywanie projektów umów, aktów założycielskich, statutów spółki, regulaminów organów oraz sporządzanie wniosków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • pomoc w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów spółek,
  • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek oraz zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami,
  • windykację należności od kontrahentów,
  • sporządzanie i opiniowaniu umów gospodarczych.

 

Jesteś klientem biznesowym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.