PRAWO RODZINNE – ALIMENTY, ROZWODY, SPRAWY RODZINNE

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem i reprezentacją klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących sprawach:

 • o rozwód, separację i podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • dotyczących możliwości zmiany niekorzystnych dla strony lub nieadekwatnych do nowej sytuacji rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym (np. kontakty, władza rodzicielska),
 • prowadzenie postępowań dotyczących alimentów (o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie lub ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
 • reprezentacja stron w sprawach o ustalenie, ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dziećmi, przy czym warto zaznaczyć, iż w obecnym stanie prawnym prawo do kontaktów z dziećmi mają nie tylko
  rodzice, ale również: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem,
 • prowadzenie spraw o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • o ubezwłasnowolnienie oraz przysposobienie (potocznie zwanymi sprawami o adopcję).

SPRAWY ROZWODOWE

Rozwody stanowią największy udział w prowadzonych przez naszych adwokatów sprawach rodzinnych. Sąd może orzec rozwód w sytuacji, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy te często pociągają za sobą wiele konsekwencji związanych z podziałem majątku czy ustanowieniem opieki nad dziećmi, stąd pomoc prawnika jest niezbędna.

Nasz adwokat rozwodowy zapewni Państwu pełną dyskrecję i merytoryczne wsparcie prawne, którego podstawą są doświadczenie i znajomość praktyk sądowych. Reprezentujemy zarówno pozwanych, jak i wnoszących sprawę.

Ze względu na specyfikę spraw Kancelaria stara się nie tylko dbać o interesy klienta, ale także obniżać poziom negatywnych emocji pomiędzy – często silnie – zantagonizowanymi stronami.

*Główne przyczyny rozwodów:

 • zdrada partnera : 14%,
 • inne charaktery: 13%,
 • uzależniania alkoholowe: 12%,
 • problemy finansowe: 6%,
 • złe relacje z innymi członkami rodziny: 4%,
 • inne: 2%.

 *Źródło: Rocznik Demograficzny 2016

Jesteś klientem indywidualnym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.