SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESYŁOWE

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych np. słupów energetycznych, gazociągów, wodociągów czy linii telefonicznych. Instalacja takich urządzeń (jak np. wodociąg, słupy wysokiego napięcia), jak i ich obecność na nieruchomości powodują ingerencję w przedmiot prawa własności. Może to prowadzić do licznych problemów dla przedsiębiorstw przesyłowych.

 

W związku z powyższym Kancelaria oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorstw przesyłowych w sprawach związanych m.in. z:

 

  1. dochodzeniem odszkodowania za bezumowne (bez tytułu prawnego) korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego,
  2. ustanowieniem za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego,
  3. dochodzeniem przez właścicieli nieruchomości odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych,
  4. usunięciem lub przesunięciem linii elektrycznych (energetycznych), telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji, linii ciepłowniczych.
Jesteś klientem biznesowym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.