Sprawy sądowe z deweloperami

 
Opóźnienia w oddaniu lokalu, nieścisłości w umowie, realizacja niezgodna z projektem, wady, które ujawniają się po oddaniu lokalu do użytku to tylko niektóre problemy, z jakim spotykają się nabywcy wszelkiego rodzaju lokali ‒ zarówno domów, jak i mieszkań. 

W sytuacji, w której deweloper nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub wykonał je w nieprawidłowy sposób, nabywca powinien podjąć odpowiednie kroki ‒ deweloper ponosi odpowiedzialność powstałe wady. Niestety, wielu właścicieli nowych obiektów nie ma dostatecznej wiedzy i nie zdaje sobie sprawy z czynności, jakie należy w danej sytuacji podjąć. 

Nasza kancelaria prawna w Poznaniu służy pomocą w przypadku sporów z deweloperami i wykonawcami. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w sporach, których przedmiotem jest nieruchomość. Podczas konsultacji nasz prawnik wyjaśni Wam wszelkie kwestie związane z zakupem nieruchomości i obowiązkami dewelopera. Wiedza na temat wymienionych kwestii pozwoli Wam uniknąć konsekwencji, jakie może spowodować współpraca z nieuczciwym deweloperem.  

Obowiązki dewelopera 

Aktem prawnym, który reguluje prawa i obowiązki każdej ze stron jest ustawa  z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377 z późniejszymi zm.) Ustawa obowiązuje od 29 kwietnia 2012 roku. 

W ustawie pojawiają się między innymi zapisy dotyczące obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego między deweloperem i bankiem, jak również na temat praw nabywcy w sytuacji, w której deweloper ogłosi upadłość i innych istotnych sprawach. 

Przed zakupem mieszkania, domu bądź innej nieruchomości warto zapoznać się z treścią ustawy, a w przypadku jakichkolwiek niezrozumiałych kwestii skonsultować się ze specjalistami. 

Spory prawne z wykonawcami 

Spory z wykonawcami robót budowlanych pojawiają się zarówno w przypadku niewielkich, jak i bardzo poważnych inwestycji. Nasi prawnicy dokładnie przeanalizują Waszą sytuację i opracowują optymalne rozwiązanie. 

Jesteś klientem biznesowym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.