Czy świadczenie 500+ podlega egzekucji komorniczej?

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.  Warunki i zasady programu 500 + zostały określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Czy komornik może zająć pieniądze z programu 500+?
Zgodnie z art. 833 § 1 kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają zajęciu przez komornika świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze. Katalog ten nie zawiera na chwilę obecną świadczenia wychowawczego czyli świadczenia z programu 500+.  W związku z tym uznać należy, iż  komornik na dzień dzisiejszy może dokonać zajęcia komorniczego pieniędzy z programu 500+. Jednakże Krajowa Rada Komornicza uchwałą z dnia 5 kwietnia 2016 roku nr 1542/V  postanowiła, że pieniędzy z programu 500+ komornicy zajmować nie będą.
Co należy zrobić w przypadku zajęcia komorniczego pieniędzy z programu 500+?
W sytuacji gdy, komornik dokonał zajęcia świadczenia z programu 500+ należy jak najszybciej napisać do niego wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych należy wskazać przyczynę zwolnienia rachunku bankowego oraz załączyć odpowiednie dokumenty np. historię przelewów oraz decyzję o przyznaniu 500+ na dziecko. Jednocześnie od chwili zajęcia przez komornika świadczenia wychowawczego zw. 500 + dłużnik może również w  terminie 7 dni złożyć do sądu rejonowego skargę na ww. czynność komornika.
Jak się ustrzec przed egzekucją komorniczą pieniędzy  z programu 500+?
Zajęcie komornicze obejmuje wszystkie konta bankowe dłużnika. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie komornika, iż na zajęte przez niego konto bankowe wpływać będą pieniądze z programu 500+. Możliwym rozwiązaniem jest również założenie konta powierniczego lub rachunku bankowego na nazwisko dziecka.
Kamil Wasilewski adwokat od rozwodów Poznań

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.