Samochód wyposażony w blokadę alkoholową zamiast zakazu prowadzenia pojazdów – art. 182a KKW

Zmiana zakazu prowadzenia pojazdów na prowadzenie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową – art. 182a KKW

Kierowcom, którzy stracili prawko za jazdę na podwójnym gazie, sądy mogą pozwolić wrócić za kierownicę – ale tylko w aucie z blokadą alkoholową. Taką możliwość daje  art. 182a zgodnie z którym, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zmiany środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową (tzw. alkoblokada lub alkoclock).
Zgodnie z treścią art. 182a KKW, skazany po upływie połowy orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub w przypadku zakazu orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. tj. po upływie 10 lat, ma możliwość złożenia wniosku o wydanie przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu zakazu poprzez orzeczenie o dalszym wykonywaniu zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.
Artykuł 182a KKW stwarza więc możliwość, aby skazani, przez pozostały  okres orzeczonego wobec nich zakazu, mogli kierować pojazdami, ale tylko i wyłącznie tymi wyposażonymi w blokadę alkoholową (alkoblokadę), a więc urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wynosi co najmniej 0,1 mg w 1 dm3. Urządzenie to przypomina pilota wyposażonego w ustnik, do którego trzeba dmuchnąć przed uruchomieniem samochodu.
Aby móc ubiegać się o wskazaną w art. 182a KKW alkoblokadę, należy łącznie spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, o zmianę środka mogą ubiegać się wyłącznie skazani, którzy mają już za sobą odbyty okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary, a w przypadku skazania na podstawie art. 42 § 3 lub 4 KK, gdy środek wykonywany był  przez okres co najmniej 10 lat. Ponadto wskazać należy, że sąd wyda postanowienie o zmianie środka karnego tylko wówczas, gdy postawa, właściwościwarunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd oceniał więc będzie, w jaki sposób skazany zachowywał się wobec pokrzywdzonego, między innymi jego starania o naprawienie szkody oraz wyrażoną skruchę. Sąd przyjrzy się również właściwościom  i warunkom osobistym sprawcy, zwracając szczególną uwagę na jego stan zdrowia, cechy osobowości oraz charakteru. Wreszcie oceniając zachowanie sprawcy
w okresie wykonywania środka karnego, sąd sprawdzi, czy skazany przestrzegał porządku prawnego i  nie nadużywał alkoholu.
Należy pamiętać, iż art. 182a KKW  przewiduje możliwość uchylenia przez sąd zasądzonej już zmiany wykonywania środka karnego, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Na koniec należy wskazać, że skazanemu przysługuje do sądu zażalenie zarówno na postanowienie  o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.
Kamil Wasilewski kancelaria adwokacka Poznań

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.