Co to jest działalność gospodarcza?

Przedmiotowy artykuł rozpoczyna cykl publikacji o tym jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Czytelniku dowiesz się zatem o tym jak założyć własną firmę, jakie są formy działalności gospodarczej oraz jakie wiążą się z tym nakazy oraz obowiązki.
Zanim jednak przejdziemy do powyższych kwestii w pierwszej kolejności należy wyjaśnić co to jest tak naprawdę ta działalność gospodarcza. Definicje działalności gospodarczej znajdziemy w wielu ustawach. Jednakże moim zdaniem najbardziej precyzyjną definicję działalności gospodarczej zawiera ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl przepisów tejże ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Brzmi groźnie? Nic bardziej mylnego. Wystarczy rozłożyć powyższą definicję działalności gospodarczej na czynniki pierwsze tj. przedmiot działalności gospodarczej oraz jej główne cechy.
Przedmiot działalności gospodarczej
Przedmiotem działalności gospodarczej jest zatem działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, zawodowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż.
Zarobkowy charakter działalności gospodarczej
Dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku) rozumianego jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Działalność pozbawiona tego aspektu jest działalnością charytatywną, społeczną, kulturalną i inną (określaną mianem non profit). Nie jest więc konieczne faktyczne osiąganie dochodów z danej działalności. Przynoszenie strat przez daną działalność (zarówno przejściowo, jak i w dłuższych okresach) nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel).
Zorganizowany charakter działalności gospodarczej
Zorganizowanie działalności gospodarczej należy rozumieć jako prawnie określony zakres obowiązków związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Należy tutaj zaliczyć rejestrację działalności gospodarczej, zgłoszenia podatkowe oraz statystyczne, obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym, konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie organizacyjno-prawnej, konieczność uzyskania określonych aktów administracyjnych, tj. koncesji, zezwolenia. Natomiast jeśli chodzi o warunki materialne, to wymienia się listę czynności organizacyjnych w zakresie uzyskania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienia pracowników, wynajęcia czy też zakupu lokalu. Prowadzenie działalności gospodarczej to zatem proces polegający na stworzeniu odpowiednich warunków do jej wykonywania, a nie tylko faktyczne jej wykonywanie.
Prowadzenie działalności w sposób ciągły
Ciągłość w działalności gospodarczej ma dwa aspekty. Pierwszy to powtarzalność czynności, pozwalająca na odróżnienie działalności gospodarczej od jednostkowej umowy o dzieło lub zlecenia albo umowy o świadczenie usługi, które same w sobie nie składają się jeszcze na działalność gospodarczą, zaś drugi aspekt, wynikający zresztą z pierwszego, to zamiar niekrótkiego prowadzenia działalności gospodarczej.
PKD a działalność gospodarcza
PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności stanowi zbiór kodów, określających rodzaje działalności, które może prowadzić każdy przedsiębiorca. Obowiązek posługiwania się klasyfikacją ciąży zarówno na osobach fizycznych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i tych przedsiębiorcach którzy są rejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w CEDIG jest zobowiązany do wpisania we wniosku jednego kodu głównego. Dodatkowo może również określić kody działalności dodatkowej. Przepisy prawne nie ograniczają ilości kodów dodatkowych jakie mogą zostać określone.
W przypadku rejestracji przedsiębiorcy w KRS wprowadzono takie ograniczenie do 10 kodów. Wskazanie kodu PKD nie jest trwałe, podmiot prowadzący działalność gospodarczą może w każdym okresie prowadzenia działalności gospodarczej zmienić profil działalności przez zmianę kodu PKD. Może również wykreślić któryś z kodów albo dodać też nowe kody rozszerzając tym samym zakres działalności.
Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym.
Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w założeniu działalności gospodarczej napisz do mnie: prawnik poznań k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.