Jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety

Najpowszechniejszą, a zarazem najłatwiejszą formą prowadzenia biznesu jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jej atrakcyjność polega na tym, że to jeden właściciel, którym może być tylko osoba fizyczna, samodzielnie zarządza firmą oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Zakładając biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej musisz pamiętać o zamieszczeniu w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska. Bez tego nie zarejestrujesz swojej działalności. Do imienia i nazwiska możesz dodać określenia wskazujące na to, jaki prowadzić rodzaj działalności. Zamiast nazwy „Jan Nowak” możesz stworzyć np. „Usługi geodezyjne Jan Nowak”. Taką pełną nazwą musisz posługiwać się na rachunkach i fakturach oraz w korespondencji z urzędami. W przypadku reklamy i promocji swojego biznesu możesz używać skróconej nazwy firmy lub posługiwać się inną.

Jedną z zalet tej formy działalności gospodarczej jest to, iż nie ponosisz żadnych kosztów związanych z jej rejestracją. Taką działalność rejestrujesz (osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wypełniając stosowny formularz, w którym podajesz swoje dane, nazwę firmy, przedmiot działalność gospodarczej (PKD – 93.13.Z), datę jej rozpoczęcia oraz wybierasz formę opodatkowania. Musisz również wskazać adres, pod którym znajduje się siedziba twojej firmy oraz tytuł prawny do lokalu (np. własność, najem, użyczenie).

Kolejnym krokiem jest pójście do Urzędu Skarbowego celem zarejestrowania się jako płatnik VAT (w przypadku wyboru takiej formy do rozliczeń podatkowych) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych. Jeśli działalność rejestrujesz po raz pierwszy możesz skorzystać przez pierwsze dwa lata z tzw. niskiego ZUSu. Po dwóch latach przechodzisz na „normalny” wysoki ZUS. Ostatni krok to założenie rachunku bankowego i wybór księgowej. Kolejną zaletą przy tego typu działalności jest prosta księgowość i niskie koszty jej prowadzenia.

Prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ma również swoje wady. W przypadku niepowodzenia biznesu i popadnięcia w długi ryzykujesz nie tylko majątkiem firmy, ale również osobistym. Jednoosobowa działalność gospodarcza na dzień dzisiejszy nie podlega dziedziczeniu. Nie oznacza to jednak, że wraz z Twoją śmiercią zniknie cały majątek firmy oraz jej zobowiązania. Jeśli Twój spadkobierca zechce kontynuować Twoje dzieło, to może, po uregulowaniu spraw spadkowych, zarejestrować działalność na siebie i pod swoim nazwiskiem zacząć prowadzić.

Potrzebujesz pomocy – Zapraszamy do działu Prawo gospodarcze

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.