Czym jest spółka jawna oraz jakie są jej wady i zalety?

Spółka jawna różni się od spotykanej częściej w obrocie gospodarczym spółki cywilnej przede wszystkim tym, że to nie wspólnicy, a sama spółka jest przedsiębiorcą. Znaczy to tyle, że spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywaną. Kolejną zaletą jest to, że do jej założenia i prowadzenia nie jest konieczne posiadanie minimalnego majątku. Wspólnikiem spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i inne spółki np. spółka komandytowa. W nazwie spółki jawnej musi znaleźć się nazwisko albo firma (nazwa) co najmniej jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” np. Jan Kowalski Usługi stolarskie spółka jawna.

Spółkę jawną zakłada się poprzez podpisanie umowy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Minimum jakie musi zawierać umowa spółki jawnej to: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Elementem kończącym proces założenia spółki oraz wymaganym do jej powstania jest jej rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt takiej rejestracji wynosi 600 zł. Spółkę jawną można również założyć przez Internet.

Kolejną zaletą spółki jawnej jest to, że wkłady wspólników mogą być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne np. jeden wspólnik może wnieść jako wkład maszyny, a drugi lokal będący siedzibą nowo powstałej działalności. W spółce jawnej nie trzeba powoływać jej organów tj. rady nadzorczej i zarządu. W odróżnieniu od spółki cywilnej, wierzyciel spółki jawnej musi w pierwszej kolejności prowadzić egzekucję z majątku spółki (najpierw żądać zapłaty z majątku), a dopiero gdy ta okaże się bezskuteczna, spłata długu może nastąpić z majątku osobistego wspólnika ( subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). W przypadku tego rodzaju spółki można korzystać z tzw. uproszonej księgowości.

Spółka jawna posiada również swoje wady. Jedną z nich jest dłuższy, droższy i bardziej rozbudowany proces rejestracji. Kolejną wadą jest obowiązek sporządzania co roku sprawozdania finansowego i składania go do KRS-u, co wiąże się z dodatkowymi opłatami. Nie jest również łatwo wspólnikowi wyjść ze spółki z uwagi na ograniczoną – co do zasady – możliwość zbywania udziałów. Nowa osoba która wstępuje do spółki musi liczyć się z tym ,że odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki (odpowiada za zobowiązania powstałe także przed dniem jej przystąpienia do spółki).

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym.
Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki jawnej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837 Kamil Wasilewski kancelaria prawna Poznań.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.