O spółce cywilnej słów kilka

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to nic innego jak zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne podlegające obowiązkowi wpisu do CEiDG, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

W umowie należy wskazać następujące postanowienia:

 1. Nazwę i siedzibę spółki,
 2. Wkłady wspólników,
 3. Przedmiot i obszar działalności gospodarczej spółki,
 4. Określenie zakresu uprawnienia do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania przez wspólników,
 5. Określenie udziału w zyskach i stratach spółki,
 6. Wskazanie okresu na jaki zawarto umowę,
 7. Postanowienia dotyczące zmiany, wypowiedzenia i rozwiązania umowy spółki,
 8. Inne prawa i obowiązki wspólników.

Gdy już podpiszecie umowę spółki cywilnej, kolejnym krokiem jest odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokość 0,5% wartości wkładów, jakie wnieśliście do spółki. Następnie musicie dokonać zgłoszenia spółki do GUS w celu uzyskania numeru REGON oraz do urzędu skarbowego, aby spółce został nadany numer NIP.

Jeżeli już zamierzasz prowadzić własny biznes w formie spółki cywilnej musisz wiedzieć, że jak każda spółka także spółka cywilna posiada swoje wady i zalety:

Zalety:

 • Niskie koszty rejestracji spółki,
 • Brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego,
 • Odpowiedzialność za zobowiązania przez wszystkich wspólników,
 • Możliwość wniesienia do spółki wkładu w rozmaitej formie,
 • Proste zasady zakładania i prowadzenia działalności w tej formie,
 • Prosty sposób likwidacji,
 • Duża swoboda kształtowania treści umowy spółki i jej organizacji,
 • Niskie koszty księgowości.

Wady:

 • Spółka cywilna nie ma swojej podmiotowości prawnej, co powoduje, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką,
 • Problem z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów, gdyż nie ma szczegółowych rozwiązań prawnych w tym zakresie,
 • Odpowiedzialność solidarna bez ograniczeń, całym majątkiem osobistym za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki,
 • Brak regulacji prawnych pozwalających na wykluczenie jednego ze wspólników ze spółki, gdy np. działa na jej szkodę.

*********

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym.

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki cywilnej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837 Kamil Wasilewski prawnik Poznań.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.