Co to jest spółka komandytowo – akcyjna?

Co to jest spółka komandytowo – akcyjna?

Spółka komandytowa – akcyjna ( w skrócie S.K.A.) polega na prowadzeniu biznesu w ten sposób, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i jego...