Co to jest spółka komandytowo – akcyjna?

Spółka komandytowa – akcyjna ( w skrócie S.K.A.) polega na prowadzeniu biznesu w ten sposób, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i jego odpowiedzialność jest wyłączona.

Firma spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie „spółka komandytowo – akcyjna”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodaniem oznaczenia „spółka komandytowo – akcyjna”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna, możliwe jest zamieszczenie w firmie spółki nazwiska komplementariusza. Nazwisko akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki, w razie jego wystąpienia w firmie akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak, jak komplementariusz

Do powstania spółki konieczne jest podpisanie statutu spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie kapitału oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głównymi wadami prowadzenia firmy w formie spółki komandytowo – akcyjnej jest wymóg posiadania kapitał zakładowego w wysokości  50.000 zł oraz wysokie koszty księgowości.

Spółkę reprezentują komplementariusze. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Każdy z komplementariuszy ma obowiązek i prawo prowadzenia spraw spółki, jednakże w statucie spółki można zapisać powierzenie prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku komplementariuszom.

W spółce komandytowo – akcyjnej może być ustanowiona rada nadzorcza. Jeżeli liczba akcjonariuszy wynosi powyżej 25, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Członkiem rady nadzorczej nie może być komplementariusz.

*****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki komandytowej – akcyjnej napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837 Kamil Wasilewski radca prawny Poznań.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.