Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  to jedna z najczęstszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Do zalet tej spółki należy to, iż wspólnicy nie ponoszą  odpowiedzialności za zobowiązania spółki.  W pewnych sytuacjach taką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu (np. kiedy nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Oznacza to, że spółka, a nie wspólnicy, nabywa prawa (np. prawo własności nieruchomości) i zaciąga zobowiązania (np. umowa kredytu).

Osoba chcą zostać wspólnikiem spółki z o.o. zobowiązana jest objąć udziały, które łącznie stanowią tzw. kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi minimum 5000 zł. Można go pokryć poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego np. sprzęt biurowy, komputery.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest powołanie zarządu. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę z o.o. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Istotne decyzje w spółce z o.o. podejmują  wspólnicy w formie uchwały podczas zgromadzenia wspólników. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje pełna księgowość co oznacza wyższe koszty.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności wymaga zawarcia umowy spółki. W tym przypadku wymagana jest  forma aktu notarialnego. W umowie spółki z o.o.  powinny się znaleźć następujące elementy:

  1. Firma i siedziba spółki ( np. FitGym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu);
  2. Przedmiot działalności (np. PKD 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem, 93. 11.Z. Działalność obiektów sportowych);
  3. Wysokość kapitału zakładowego;
  4. Określenie czy wspólnik może mieć więcej, niż jeden udział;
  5. Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników;
  6. Czas trwania spółki, jeżeli nie jest nieoznaczony;

To absolutne minimum bez którego nie zarejestrujesz spółki.  Następny krok to rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata od wniosku wynosi 600 zł. W chwili obecnej może również zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet.

 

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napisz do mnie: k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837 Kamil Wasilewski kancelaria prawna Poznań.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.