Jak uzyskać odszkodowanie z OC po kolizji?

Niestety wypadki na drodze to nadal bardzo powszechne zdarzenia drogowe. Dlatego też nie ma co się dziwić, że ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) pojazdów jest obowiązkowe. W przeciwnym razie uzyskanie odszkodowania po wypadku samochodowym nie byłoby możliwe. Obowiązkowe OC ma sprawić, że każda ofiara wypadku uzyska stosowną kwotę pieniędzy, którą pozwoli jej naprawić szkody majątkowe (np. zniszczony samochód), a także pokryć wydatki związane ze szkodami osobowymi (np. opłata za leczenie, rehabilitację). Często jednak firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane świadczenia, albo nawet uchylają się od odpowiedzialności. W tym wpisie chciałbym wskazać podstawowe warunki uzyskania odszkodowania z OC oraz od czego zależy jego wysokość w przypadku kolizji.

Chwile po kolizji

O odszkodowaniu za zdarzenie na drodze musimy myśleć już chwilę po nim. Jeżeli mieliśmy wypadek, najczęściej na miejsce i tak zostanie wezwana Policja, która skompletuje najważniejsze dokumenty i sporządzi odpowiednią notatkę. Natomiast w przypadku kolizji, sprawa wygląda już nieco inaczej. Bardzo często kierowcy decydują się tylko na spisanie oświadczenia, aby uniknąć wzywania Policji. W tej sytuacji trzeba być bardzo czujnym i pamiętać, że oświadczenie powinno zawierać kilka istotnych elementów:

  • dane sprawcy kolizji (imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy wraz z datą ważności, nr kontaktowy),
  • oświadczenie sprawcy kolizji, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdarzenie na drodze (wystarczy, że sprawca napisze, że to on spowodował kolizję),
  • dane drugiego kierowcy (jw.),
  • dane pojazdów, które brały udział w zdarzeniu drogowym (nr rejestracyjny, marka, model, a także – bardzo ważne – należy spisać nr ubezpieczenia OC sprawcy, a także jego firmę ubezpieczeniową),
  • krótko należy opisać również okoliczności kolizji, a także szkody (włącznie z oznaczeniem daty, miejsca i czasu),
  • jeżeli są świadkowe – wpisać ich dane i sposób kontaktu z nimi,
  • podpisy obu stron.

Mamy oświadczenie, co dalej z odszkodowaniem?

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Możemy to zrobić w firmie ubezpieczeniowej sprawcy, a także u swojego ubezpieczyciela. Od 2015 roku obowiązuje bowiem program BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkód), który pozwala na zgłaszenie szkody z OC sprawcy do swojego ubezpieczyciela. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że to nasz ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie, a potem rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. W ramach tego programu można zgłosić kolizję, podczas której powstała szkoda o wartości do 30 000 zł. Kolizja musiała mieć miejsce na terenie Polski i nie mogło w niej brać udziału więcej niż 2 auta.

Od czego zależy wysokość odszkodowania z OC?

Po zgłoszeniu szkody, odezwie się do nas pracownik firmy ubezpieczeniowej, który będzie musiał sporządzić kosztorys naprawy auta. Często spotykanym sposobem na wykonanie go, jest polecenie nam – jako właścicielowi auta – zrobienia zdjęć szkód. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, warto zrobić dokładne zdjęcia i uwzględnić na nich każdą najmniejszą szkodę. Należy zatem dokładnie sprawdzić każdy element samochodu, który mógł ulec uszkodzeniu. Następnie po ustaleniu kwoty odszkodowania ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić je w terminie 30 dni od dnia kolizji.

Drugą możliwością jest tzw. naprawa bezgotówkowa. W tej sytuacji, możemy wybrać dowolny warsztat samochodowy i zlecić mu naprawę auta na podstawie sporządzonego przez firmę ubezpieczeniową kosztorysu. Nie musimy zagłębiać się w kwestie finansowe. My otrzymamy naprawione auto, a ewentualne rozliczenia będą miały miejsce między ubezpieczycielem, a warsztatem.

Niskie odszkodowanie z OC – co można zrobić?

Jeżeli uważamy, że ustalone odszkodowanie jest za niskie, możemy skierować sprawę do sądu. Jednakże na samodzielne skierowanie sprawy do sądu decyduje się niewiele osób. Sprawa może ciągnąć się długo, a w dodatku musimy ponieść koszty sądowe, a przede wszystkim – musimy mieć odpowiednie argumenty. Na rynku można jednak znaleźć firmy zajmujące się odkupywaniem wierzytelności z tytułu odszkodowania z OC za kolizję drogową. Są to zarówno duże firmy (korporacje), jak i kancelarie prawne. Z punktu widzenia kierowcy, sytuacja jest bardzo korzystna. Otrzymuje on bowiem dodatkową kwotę (ponad wysokość odszkodowania), a sprawą sądową zajmuje się wyspecjalizowana firma.

Odszkodowanie z OC po kolizji – podsumowanie

Odpowiadając na pytanie, jak uzyskać odszkodowanie z OC po kolizji, stwierdzić należy, że nie jest to sprawa trudna. Niemniej jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach. W szczególności nie można zapomnieć o spisaniu oświadczenia (jeżeli na miejsce nie była wezwana Policja), które powinno zawierać dane identyfikujące sprawcę zdarzenia. Warto również negocjować z ubezpieczycielem kwotę odszkodowania, a w razie konieczności – wstąpić na drogę sądową. Odszkodowania z OC z tytułu kolizji są ustalane szybko, ponieważ tylko pojazdy uległy zniszczeniu. Niestety, po wypadku (czyli wtedy, gdy osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym trafiła do szpitala na minimum 7 dni) sprawa nie jest już tak prosta. Wycenienie szkody osobowej jest bowiem zdecydowanie trudniejsze i bardziej subiektywne.

***
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z odszkodowaniem z OC, skontaktuj się ze mną:

Kancelaria Adwokacka Poznań
adw. Kamil Wasilewski
k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl
503 070 837

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.