Użytkownik e-hulajnogi może dostać mandat do 500 zł

W wyniku zmiany przepisów, użytkownicy hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego (UTO), mają obowiązek poruszać się nimi po ścieżkach rowerowych zamiast po chodnikach. Obowiązuje ich również zakaz wjazdu na przejścia dla pieszych. W razie niebezpiecznej jazdy, mogą zostać ukarani mandatem od 20 do 500 zł.

Tak wynika ze znowelizowanej 20 maja 2021 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym. W jej wyniku użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogą poruszać się po ścieżce rowerowej lub pasie ruchu wyznaczonym dla rowerów z maksymalną prędkością do 20 km/h. Jeśli ich brak, są zobowiązani korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z maksymalną prędkością 30 km/h.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogą jednak wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli brak ścieżki bądź wydzielonego pasa dla rowerów. Wówczas są zobowiązani do jazdy z prędkością zbliżoną do pieszego, ustępowania im pierwszeństwa oraz nieutrudniania ruchu, a także zachowania szczególnej ostrożności.

Użytkownicy innych UTO (np. deskorolek elektrycznych), mogą poruszać się nimi jedynie po ścieżkach rowerowych z maksymalną prędkością do 20 km/h, choć w wyjątkowych sytuacjach mogą korzystać z chodników i dróg dla pieszych.

Co ważne, nowe przepisy nakazują pozostawianie hulajnóg elektrycznych na chodniku w wyznaczonych do tego miejscach. Jeśli ich brak, urządzenie musi znajdować się jak najdalej od jezdni i nie utrudniać ruchu pieszym.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.