Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Rodzice, którzy decydują się na pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z opiekunów, mają często przekonanie, że taki wyrok uniemożliwi danemu rodzicowi spotykanie się z dzieckiem. Nic bardziej mylnego, sytuacja jest nieco bardziej złożona. Te dwie kwestie są powiązane, ale nie tożsame – o czym piszę dzisiaj. 

Czym jest władza rodzicielska?

Zacznijmy jednak od początku. Władza rodzicielska to szereg praw i obowiązków rodzica wobec dziecka, które zostały uregulowane przepisami prawa. Do jej elementów należy: 

  • sprawowanie pieczy nad dzieckiem,
  • sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka,
  • wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Niezależnie od tego czy rodzic tę władzę rodzicielską posiada czy też został jej pozbawiony, ma prawo, a wręcz obowiązek utrzymywania kontaktu ze swoim dzieckiem.

Władza rodzicielska a kontakty

W idealnym układzie rodzice powinni sami między sobą wypracować porozumienie dotyczące czasu i miejsca kontaktowania się  danego rodzica z dzieckiem. Kontakty te powinny być uregulowane przede wszystkim w sposób zgodny z dobrem dziecka oraz oczywiście jego wolą. W życiu bywa jednak różnie i często zdarza się tak, że opiekunowie  są ze sobą mocno skonfliktowani. Wówczas  o kontaktach z dzieckiem rozstrzyga sąd. 

Mimo, że władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwa odrębne pojęcia, jedno jest powiązane z drugim. Powody, dla których władza rodzicielska została ograniczona lub gdy rodzic został jej pozbawiony, mogą mieć wpływ na sposób i częstotliwość kontaktów  z dzieckiem.

A czy kontaktów można zakazać?

W postępowaniach przed sądem, w których chodzi o dziecko, zawsze to jego dobro będzie brane pod uwagę najbardziej. Jeżeli zatem sąd zdecyduje, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem poważnie zagraża jego dobru, to zakaże ich utrzymywania. Będzie to miało miejsce na przykład wtedy, gdy sąd dojdzie do przekonania, że rodzic ma na dziecko demoralizujący wpływ. Należy więc odpowiednio udokumentować wszelkie okoliczności potwierdzające ten fakt przed sądem. 

Kontakty w dwóch słowach

Kwestie dotyczące regulacji kontaktów czy władzy rodzicielskiej nigdy nie powinny być wykorzystywane do napędzania sporu pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Podobnie jak sądowi, tak przede wszystkim rodzicom powinno zależeć na dobru dziecka – a jego naturalną potrzebą jest kontakt z obojgiem opiekunów. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal będzie miał, więc prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że z istotnych powodów  również zostanie ich pozbawiony.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.