Drobny błąd i po wszystkim, czyli co wpływa na ważność testamentu?

Prawidłowo sporządzony testament nie zawiera błędów – nawet tych najdrobniejszych  . Wystrzeganie się ich jest bardzo ważne, ponieważ niektóre pomyłki  mogą skutkować nieważnością  dokumentu. Z pozoru drobne niedopatrzenie może sprawić, że akt ostatniej woli będzie bardzo łatwy do podważenia. O tym, co może pójść nie tak, na co zwrócić uwagę tworząc testament — lub chcąc go podważyć, piszę w dzisiejszym artykule. 

Wady testamentu łatwo zauważalne

Wadami testamentu, które stosunkowo łatwo zobaczyć i wykazać są, np.:

  • sporządzenie jednego testamentu przez dwóch spadkodawców,
  • testament wydrukowany i ręcznie podpisany,
  • brak podpisu pod testamentem napisanym własnoręcznie,
  • brak daty.

Powyższe błędy można łatwo skorygować, o ile spadkobierca nadal żyje. Problemem znacznie poważniejszym i istotniejszym z perspektywy unieważnienia dokumentu może być, uzasadniona podstawa do tego, aby sądzić, że testament  nie został w całości sporządzony przez spadkodawcę. W takim przypadku konieczna będzie opinia grafologa, który na podstawie próbek pisma testatora sprawdzi, czy te przypuszczenia są prawdziwe.

Złożone wady testamentu 

Istnieją również bardziej skomplikowane okoliczności powstawania testamentu, które mogą wpłynąć na jego nieważność. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dokument został sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli – np. w przypadku chorób psychicznych czy zaburzeń,
  2. pod wpływem błędu — co pozwala zakładać, że w innych okolicznościach treść dokumentu byłaby odmienna; spadkodawca nie miał możliwości podjąć najkorzystniejszej dla siebie decyzji,
  3. pod wpływem groźby.

Udowodnienie, że któraś z sytuacji dotyczyła spadkodawcy, praktycznie przekreśla ważność testamentu. 

Jak prawidłowo sporządzić  testament?

Ostatnia wola spadkodawcy powinna być utrwalona w sposób bezbłędny. Oświadczenie woli pozbawione swobody podjęcia decyzji, albo wywołane celowo przez osobę trzecią – podstępem lub groźbą – nie jest ważne. Sporządzając testament należy więc stworzyć takie warunki, aby nikt nie mógł nam potem zarzucić, że ktoś lub coś utrudniało prawidłowe przygotowanie dokumentu. Dobrym zabezpieczeniem będzie więc opracowanie testamentu we współpracy z  zaufanym prawnikiem. 

Historie ze skonfliktowanymi spadkobiercami, pragnącymi podważyć ostatnią wolę zmarłego, zdarzają się nie tylko w filmach. Chcąc zapewnić sobie spokój, a majątkowi odpowiednie przeznaczenie, dobrze jest skorzystać ze wsparcia specjalisty zajmującego się prawem spadkowym. Jest to również moja specjalizacja, dlatego zachęcam do kontaktu. 

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.