Intercyza — kiedy warto i jak należy ją przeprowadzić?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami automatycznie dochodzi do powstania wspólności majątkowej. Jednak istnieje możliwość, która pozwala im swoje majątki rozdzielić lub, co nie jest takie oczywiste, rozszerzyć. Można to zrobić za pomocą intercyzy lub intercyzy rozszerzającej. Dziś o tym zagadnieniu. 

Czym jest intercyza?

Intercyza, a właściwie — umowa majątkowa małżeńska, to rodzaj porozumienia, którego stronami są małżonkowie lub osoby, które dopiero zamierzają wziąć ślub. Umowa ta wprowadza odmienne od ustawowych regulacje w zakresie majątku małżonków. Pozwala ona stronom na swobodne kształtowanie ich stosunków majątkowych. 

Intercyza kojarzona jest najczęściej z rozdzieleniem majątków małżonków. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość zawarcia intercyzy z wyrównaniem dorobków. Rozszerzenie wspólności ustawowej sprawia, że indywidualne majątki małżonków, które każde z nich nabyło przed zawarciem małżeństwa, wchodzą w skład majątku wspólnego.

Kiedy można zawrzeć intercyzę?

Wyróżniamy intercyzę małżeńską oraz przedmałżeńską. Jak sama nazwa wskazuje, umowę tę można zawrzeć po zawarciu związku małżeńskiego, jak i przed wzięciem ślubu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej już w trakcie trwania związku małżeńskiego, to co do majątku zgromadzonego do czasu zawarcia intercyzy, każdemu z małżonków przypada udział — najczęściej po połowie. 

Warto także mieć świadomość, iż nie ma możliwości zawarcia intercyzy z mocą wsteczną, np.: chcąc uciec przed skutkami mało roztropnego rozporządzania majątkiem naszego małżonka.

Jak ustanowić intercyzę?

Intercyza powinna być bezwzględnie zawarta w formie aktu notarialnego. Inna forma takiej umowy jest niedopuszczalna. W celu jej zawarcia, przyszli lub obecni małżonkowie muszą udać się do wybranego notariusza, celem dopełnienia formalności. Sam proces formalności w kancelarii notarialnej nie jest skomplikowany. Idąc do notariusza, powinniśmy jednak być ze sobą zgodni co do tego, w jaki sposób ma zostać ukształtowane nasze zarządzanie wspólnotą majątkową. Ponadto, należy pamiętać, aby mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, by notariusz był w stanie odpowiednio zweryfikować tożsamość osób, które się do niego zgłosiły. Nie można też zapomnieć o konieczności uiszczenia opłat, które będą się różnić, w zależności od wybranej przez nas kancelarii. Taksa notarialna za sporządzenie intercyzy nie wyniesie jednak więcej niż 400 zł + 23% VAT. Do tej kwoty doliczyć należy także opłatę np.: za wydanie odpisów dokumentu. 

Tak kształtuje się cena w przypadku gdy zawieramy intercyzę przed ślubem. Jeżeli jednak zdecydujemy się na jej zawarcie podczas trwania małżeństwa, wynagrodzenie notariusza jest wówczas uzależnione od wartości majątku wspólnego.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy intercyza zawierana przed zawarciem związku małżeńskiego, a do ślubu z jakichś przyczyn by nie doszło, wówczas umowa ta staje się nieważna.

Intercyza — czy warto?

Coraz więcej młodych ludzi jest bardzo przedsiębiorczych — wielu z nich chce chronić majątek, do którego doszli własną, często ciężką pracą. 

Niestety utarło się, że intercyza ma chronić majątek jednego z małżonków, w sytuacji gdy ten drugi dopuści się zdrady. Przekonania te należy jednak stanowczo obalić. Intercyza ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie majątku rodziny w sytuacji, gdy zła decyzja biznesowa pociągnęłaby za sobą jakiekolwiek straty majątkowe.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.