Do czego służy stwierdzenie nabycia spadku?

Czy przeprowadzenie stwierdzenia nabycia spadku jest obowiązkowe? Kto może to zrobić i co ono daje? Odpowiedź na te pytania może sprawiać trudność osobom, które stanęły przed decyzją co dalej zrobić ze spadkiem. W dzisiejszym wpisie chciałbym nieco ten temat przybliżyć.

Stwierdzenie nabycia spadku — czym jest?

Jest to nic innego jak formalne potwierdzenie prawa do spadku. Sama śmierć spadkodawcy daje nam jedynie pewność, że nastąpiło przejście jego praw i obowiązków majątkowych na inne osoby. Nie jest jednak oczywiste kto i w jaki sposób dziedziczy. Tym samym ciężko mówić o możliwości dalszego kierowania sprawami majątkowymi spadkodawcy, bez formalnego potwierdzenia ich nabycia.

Mowa na przykład o braku możliwości wezwanie dłużnika spadkodawcy do spłaty należności. Idealnym przykładem jest także sytuacja, w której w skład spadku wchodzi nieruchomość. Przepisy nakładają obowiązek niezwłocznego ujawnienia właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Ale! Aby to zrobić, konieczne jest wystąpienie do sądu z odpowiedni z wnioskiem, do którego — no właśnie, należy dołączyć stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Zatem bez załatwienia formalności, ani rusz.

Stwierdzenie nabycia spadku — jak przeprowadzić?

Istnieją dwie możliwości. Jedna z nich to droga sądowa, w której po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Druga możliwość, to dopełnienie formalności przed notariuszem i uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Wybór jednej z wyżej wymienionych form to tak naprawdę decyzja spadkobierców. Przed notariuszem, na pewno załatwimy wszelkie formalności szybciej. Wybór drogi sądowej będzie jednak konieczny w sprawach gdy krąg spadkobierców jest sporny lub nie wszyscy są znani. W takiej sytuacji wybór notariusza nie byłby możliwy z bardzo prostej przyczyn — podczas czynności muszą być obecni wszyscy spadkobiercy.

Kto może żądać stwierdzenia nabycia spadku?

Krąg osób uprawnionych do skierowania do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest dosyć szeroki. Należą do nich m.in.:

  • spadkobiercy (oraz ich następcy prawni),
  • wierzyciele spadkodawcy,
  • wykonawca testamentu,
  • zapisobiorca,
  • współwłaściciele przedmiotów wchodzący w skład spadku.

Formalnie więc wniosek może złożyć każda osoba, która ma w tym interes prawny. Wniosek należy skierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli miejsca tego w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). Jeżeli nadal będzie problem                    z ustaleniem tego miejsca, to właściwy będzie sąd rejonowy dla miasta  Warszawy.

Warto też podkreślić, że nie istnieje żaden termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu. Jest jednak pewien wyjątek. Jeżeli zechcesz spadek odrzucić, formalności powinieneś załatwić w przeciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Po tym czasie spadek zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

WAŻNE!

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd nie dokonuje jego podziału. Jest to więc jedynie formalne potwierdzenie kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości dziedziczy spadek. Chcąc podzielić spadek, należy przeprowadzić odrębne, dedykowane temu postępowanie.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.