Do kiedy możliwe jest zaprzeczenie ojcostwa?

W prawie polskim obowiązuje domniemanie, zgodnie z którym jeżeli dziecko urodziło się w trakcie małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, należy przyjąć, iż ojcem dziecka jest mąż matki. 300-dniowy termin, jaki przyjęto, jest to czas najdłużej trwającej ciąży. Jak wiadomo, czasami konieczne jest obalenie tego domniemania i ustalenie, kto naprawdę jest ojcem dziecka. Prawo daje taką możliwość poprzez zaprzeczenie ojcostwa.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa to nic innego jak udowodnienie przed sądem, a następnie uznanie przez sąd, że ojcem dziecka jest ktoś inny niż mąż matki. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu nieswojego dziecka przez żonę.

Kto może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść:

  • mąż matki – w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności;
  • matka – w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko nie pochodzi od męża, ale nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności,
  • dziecko – po osiągnięciu pełnoletności w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki; jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności,
  • prokurator – w dowolnym czasie.

Zaprzeczenie ojcostwa — jak wygląda proces?

Celem całego procesu jest oczywiście wykazanie, że ojcem dziecka nie jest mąż matki. Obecnie w tym celu wykorzystuje się głównie badania DNA, które mają kluczowe znaczenie dla sprawy, ponieważ dają w zasadzie jednoznaczny obraz sytuacji. 

Uporządkowanie tematu ojcostwa 

W sytuacji, gdy domniemany ojciec dziecka w rzeczywistości wcale nim nie jest, powinien jak najszybciej zająć się prawnym uregulowaniem tej kwestii. Nie chodzi tutaj tylko o przysługującą domniemanemu ojcu władzę rodzicielską nad narodzonym dzieckiem. Władza rodzicielska to przecież także obowiązek alimentacyjny względem małoletniego, a więc koszty, których dany mężczyzna może nie chcieć ponosić na cudze dziecko. 

Zaprzeczenie ojcostwa jest również ważne z perspektywy właściwego, biologicznego ojca dziecka. Ten, dopóki sprawy się nie wyjaśnią, pozbawiony jest praw i obowiązków w stosunku do własnego dziecka, a przecież w pełni zasadne jest, że może ich oczekiwać. 

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.