Odwołanie i zmiana własnego testamentu – co i jak jest możliwe?

Choć testament jest ostatnią wolą spadkodawcy, nie jest powiedziane, że nie może ulec zmianie. Kiedy sytuacja rodzinna lub wola zmienią się, autor testamentu może chcieć zaktualizować treść jego zapisów. Polskie prawo na szczęście przewiduje taką możliwość.

Odwołanie testamentu — na czym polega?

Zmiana testamentu wiąże się z odwołaniem wcześniejszej jego treści. Istnieją dwie możliwości wykonania tego: w sposób wyraźny lub dorozumiany

Odwołanie testamentu w sposób wyraźny

Przez odwołanie testamentu w sposób wyraźny należy rozumieć takie zachowanie, poprzez które spadkodawca sporządzi nowy testament, w którego treści zamieści oświadczenie o odwołaniu poprzedniego testamentu lub testamentów.

Odwołanie testamentu w sposób dorozumiany

Ten rodzaj odwołania testamentu polega na pewnym zachowaniu testatora, którego efektem będzie nieważność poprzedniego testamentu. Ten sposób odwołania testamentu różni się od poprzedniego tym, że spadkodawca nie składa w tym przypadku stosownego oświadczenia, a jedynie sporządza nowy testament, sprzeczny z poprzednim/poprzednimi. Jednak to nie jest jedyny sposób na odwołanie testamentu w sposób dorozumiany. Testator może odwołać testament w ten sposób także poprzez:

  • umieszczenie w testamencie zapisu sprzecznego z poprzednim,
  • zniszczenie testamentu (np. podarcie lub spalenie),
  • pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność, albo dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Zmiana testamentu

Testament można zmienić w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać o zachowaniu stosownych wzmianek w dokumencie. Jeżeli przykładowo chcielibyśmy dokonać zmian w testamencie poprzez odwołanie poprzednich zapisów, warto umieścić informację o odwołaniu wszystkich poprzednich testamentów.

Czasami zdarza się tak, że zmian wymagają jedynie poszczególne elementy testamentu. Wówczas nie ma potrzeby odwoływania całości — wystarczy zaktualizować poszczególne zapisy, opisując jakich zmian chcemy dokonać.

Zmiana testamentu notarialnego

Sposoby zmiany czy odwołania testamentu notarialnego w zasadzie nie różnią się od dokonywania tego w przypadku testamentu własnoręcznego. Różnicą jednak jest to, że np. samo zniszczenie takiego dokumentu może nie być wystarczające. Należy pamiętać, że ślad po nim pozostanie w kancelarii notarialnej, a być może także w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Najlepiej zatem udać się do notariusza, przed którym zostanie złożone oświadczenie, że odwołujemy sporządzony przez niego nasz poprzedni testament.

Podsumowanie

Jak wskazałem powyżej, zarówno zmiana jak i odwołanie testamentu są możliwe i to w każdym czasie. Warto jednak pamiętać o zachowaniu pewnych warunków formalnych, aby wprowadzone zmiany były skuteczne i wywoływały pożądane przez spadkodawcę skutki prawne.

 

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.