Odrzucenie spadku przez małoletniego — czy jest możliwe?

Małoletni, który nie ukończył 18 lat, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. W kontekście bycia spadkobiercą oznacza to tyle, że nie może on samodzielnie odrzucić spadku. Niezbędna w tym przypadku jest pomoc jego rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zabezpieczą interesy swojego dziecka. Więcej na ten temat w tym artykule.

Dziedziczenie i odrzucenie spadku w prawie polskim

W polskim prawie występują dwa rodzaje dziedziczenia:

  • ustawowe (gdy spadkodawca nie sporządził testamentu) oraz
  • testamentowe (gdy spadkodawca sporządził testament i powołał w nim spadkobierców do dziedziczenia).

Spadkobierca, czyli osoba, która ma odziedziczyć spadek, musi w chwili otwarcia spadku mieć zdolność prawną, a więc żyć lub być dopiero poczętym i urodzić się żywym. Nie ma tutaj jednak znaczenia wiek spadkobiercy, ponieważ może nim zostać nawet jeszcze nieurodzone dziecko.
Skoro dziecko nie może samo spadku odrzucić – w jaki sposób go dziedziczy? Otóż małoletni może odziedziczyć spadek jako zstępny w linii prostej, tj. jako dziecko, wnuk, prawnuk, a także w linii bocznej.

Odrzucenie spadku przez rodziców małoletniego

Istotną kwestię odgrywa w tym przypadku dopełnienie przez rodziców wszelkich formalności, które pozwolą na zabezpieczenie małoletniego jeszcze dziecka. Jak wiadomo, w skład masy spadkowej, czyli całego spadku, wchodzą nie tylko aktywa, ale także pasywa, czyli długi, które niekiedy przewyższają wysokość aktywów. W takiej sytuacji rodzice osoby niepełnoletniej najczęściej decydują o odrzuceniu spadku.

Istotne jest, aby pamiętać, że jeżeli rodzic odrzuca spadek po swoim krewnym, to powinien zawsze bezwzględnie dopełnić wszelkich formalności, aby odrzucić też spadek w imieniu swojego dziecka. Nie może tego zrobić sam – potrzebna do tego będzie zgoda sądu rodzinnego. Konieczne jest wówczas złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, a potem złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem.

Kto i jak może odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Spadek w imieniu małoletniego dziecka może odrzucić jeden z rodziców lub oboje. Jeżeli dziecko nie ma rodziców, obowiązek ten należy do jego opiekunów prawnych. Należy jednak wcześniej uzyskać stosowną zgodę w sądzie, ponieważ odrzucenie spadku jest czynnością przekraczająca zwyczajne zadania wynikające z tego typu opieki.

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka?

Nie istnieje żaden uniwersalny wzór, który należy zastosować, żeby napisać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka. A właściwie — wniosek o zgodę/zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Istnieje jednak pewien schemat czy standardy, których należy się trzymać, aby wniosek spełniał swoje zadanie i wywołał pożądane skutki prawne.

Formułując uzasadnienie wniosku, należy skupić się na kilku podstawowych kwestiach, tj. powołać się na:

  • kolejność dziedziczenia, czyli w jaki sposób małoletni stał się spadkobiercą,
  • interes dziecka w odrzuceniu spadku, np. że pasywa przewyższają wysokość aktywów,
  • majątek i długi spadkodawcy,
  • kontakty dziecka ze spadkodawcą, np. że dziecko nigdy nie miało kontaktu ze spadkodawcą,
  • inne ważne okoliczności.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka?

Polskie prawo wprost określa termin na odrzucenie spadku przez – a raczej w imieniu – małoletniego dziecka. Wynosi on 6 miesięcy. Termin ten liczy się, od dnia, w którym małoletni, czyli jego rodzice, dowiedzieli się o tym, że ich dziecko jest powołane do spadku.
Najczęściej decyzje odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia spadku podejmowane są dość szybko, więc zwykle jest to czas wystarczający na podjęcie odpowiednich kroków.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.