Świadek podczas rozwodu — jakie są jego obowiązki?

Podczas procesu rozwodowego – zwłaszcza tego, który trwa dłużej i w którym małżonkowie nie są zgodni co do wielu kwestii np. winy czy alimentów – sąd może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadka. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam, kto może zostać świadkiem w sprawie o rozwód oraz jakie obowiązki wiążą się z pełnieniem tej roli.

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

To, kogo powołujemy na świadka, ma istotne znaczenie dla sprawy. Na sali rozpraw bardzo często wyciągane są tzw. brudy, a małżonkowie poruszają bardzo prywatne kwestie. To również tych najbardziej prywatnych spraw najczęściej dotyczą pytania sądu czy pełnomocnika drugiej strony. Aby więc świadek spełniał swoje zadanie podczas rozprawy rozwodowej, powinna to być osoba spośród bliskiego grona małżonka/małżonków. Mogą to być m.in. osoby z rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, współpracownicy.

Kto nie może być świadkiem?

Istnieje także grupa osób, których nie możemy powołać na świadka. Należą do nich:

 • osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń (np.: osoby chore psychicznie),
 • osoby związane tajemnicą państwową lub służbową,
 • małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia,
 • zstępni strony (dziecko, wnuk), którzy nie ukończyli 17 lat,
 • mediator prowadzący mediację między stronami, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Czy do powołania kogoś na świadka potrzebna jest jego zgoda?

Zgodnie z prawem, aby powołać kogoś na świadka w sprawie o rozwód, nie potrzebujemy od niego uprzedniej zgody. Dla zachowania jednak poprawnych stosunków i biorąc pod uwagę szczególny charakter sprawy, na którą wybrany przez nas świadek będzie wzywany, warto wcześniej z nim porozmawiać i uprzedzić o swoich zamiarach. Brak zgody świadka nie zwalnia go z konieczności stawienia się w sądzie (jeśli już wcześniej został przez nas powołany). Warto jednak uszanować czyjąś decyzję i nie ryzykować, że swym wrogim nastawieniem do sprawy tylko zaszkodzi nam w sądzie.

Czy świadek może odmówić składania zeznań?

Uprawnienie odmowy składania zeznań nie dotyczy wszystkich. Prawo odmowy zeznań w sprawie o rozwód mają:

 • rodzice rozwodzącego się małżeństwa,
 • dziadkowie,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • rodzeństwo, a także
 • powinowaci w tej samej linii lub stopniu.

Jeśli wyżej wymienione osoby zdecydują się jednak na składanie zeznań w sprawie, mają także możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie. Jednak nie zawsze – dotyczy to tylko sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi na pytanie naraziłoby świadka lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę, dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową, albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z brakiem poszanowania istotnej tajemnicy zawodowej.

Podsumowując, w ramach przygotowań do niełatwego etapu życia, jakim jest formalne zakończenie małżeństwa, dobrze jest wybrać odpowiednie osoby, które będą nas wspierać. Również te, które zdecydują się świadczyć w naszej sprawie.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.