Zmiana nazwiska po rozwodzie

Choć powrót do nazwiska sprzed ślubu po rozwodzie nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem rozwodzących się małżonków, to jednak wielu z nich z niego korzysta. W końcu owe nazwisko utożsamiają z byłym (już) małżonkiem, z którym z reguły nie za wiele chcą mieć wspólnego na nowym etapie życia. Więcej o tym – z perspektywy adwokata zajmującego się rozwodami – w artykule.

Ślub a zmiana nazwiska

Biorąc ślub, małżonkowie muszą podjąć wiele różnych decyzji dotyczących ich wspólnej przyszłości. Jedną z nich jest ta, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego. Do wyboru mają trzy opcje:

  • małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Ten wybór pada zdecydowanie najczęściej i równie często jest to nazwisko męża,
  • każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
  • małżonkowie mogą połączyć swoje nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Powstałe w ten sposób nazwisko nie może mieć jednak więcej niż dwa człony. Połączenie nazwiska swojego i nazwiska męża sprawia, że powstaje tzw. nazwisko dwuczłonowe.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – czy jest możliwa?

W przeważającej ilości przypadków chęć powrotu do nazwiska sprzed małżeństwa dotyczy kobiet. W końcu to one najczęściej, wraz z zawarciem związku małżeńskiego, rezygnują z nazwiska panieńskiego na rzecz przyjęcia nazwiska męża. I oczywiście, kobieta po rozwodzie ma prawo powrotu do nazwiska panieńskiego, jednak obowiązują ją pewne zasady.

Powrót do panieńskiego nazwiska — termin na złożenie wniosku

Kobieta, która zdecyduje się na powrót do panieńskiego nazwiska, musi złożyć oświadczenie w tym przedmiocie, w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Oświadczenie składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed jego kierownikiem. Kierownik urzędu stanu cywilnego odnotowuje złożone oświadczenie w aktach i sprawa w zasadzie jest zakończona.

Po upływie wskazanego terminu, złożenie oświadczenia o chęci powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem, w tym trybie nie jest możliwe. Zostaje oczywiście możliwość zmiany nazwiska w trybie administracyjnym. Wtedy konieczne będzie złożenie wniosku w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zmiana nazwiska — jakie dokumenty przygotować?

Przy zachowaniu 3-miesięcznego terminu, procedura powrotu do panieńskiego nazwiska nie jest skomplikowana i nie wymaga zbyt wielu formalności. Wystarczy przygotować:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekazuje się urzędnikowi ustnie).

Podsumowanie

Jak widać, powrót do nazwiska sprzed ślubu nie jest niczym skomplikowanym. Istotne jest przede wszystkim zachowanie ustawowego terminu na złożenie oświadczenia. Należy jednak pamiętać, co już zostało wspomniane na wstępie, że powrót do poprzedniego nazwiska jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem rozwiedzionych małżonków. Oznacza to, że nikt, nawet były mąż, nie może nas zmusić do zrezygnowania z przyjętego na skutek małżeństwa nazwiska.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.