Prawa i obowiązki małżonków

Małżeństwo to szczególna instytucja. Powszechnie uznawane jest za formalne „przypieczętowanie” łączącej dwoje ludzi miłości. To jednak nie tylko formalność. Wraz z wypowiedzeniem „sakramentalnego tak”, na małżonkach zaczyna spoczywać szereg praw i obowiązków, dotyczących osoby tworzące wspólną rodzinę – o nich piszę w tym artykule.

Równość małżonków

„Świadomy(a) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny […]” – tymi słowami rozpoczyna się przysięga, którą małżonkowie składają sobie podczas ceremonii. Podstawowym ich obowiązkiem staje się wspólne pożycie, wzajemna pomoc, wierność, a także współdziałanie dla dobra rodziny, którą właśnie założyli. 

Z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wywodzi się wprost zasada, że małżonkowie są sobie równi. Oznacza to, że oboje powinni przyczyniać się do zaspokajania potrzeb wspólnie tworzonej rodziny. Dotyczące ich prawa, a także spoczywające na nich obowiązki wiążą zarówno żonę, jak i męża, w takim samym stopniu.

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Każdy z małżonków ma obowiązek zaspokajania potrzeb swojej rodziny, założonej przez zawarcie małżeństwa. Wszystko oczywiście z rozsądkiem. Nie chodzi o to, aby jeden z małżonków się zadłużał, aby dorównać przychodom drugiego. Wszystko ma się odbywać adekwatnie do sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. 

Należy pamiętać, że zaspokajania potrzeb rodziny nie można sprowadzać jedynie do nakładów materialnych. Dbanie o gospodarstwo domowe czy wychowanie dzieci jest tak samo spełnieniem omawianego obowiązku, jak wykonywanie pracy zarobkowej i płacenie wspólnych rachunków.

Wspólna odpowiedzialność za zobowiązania finansowe 

Z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika kolejny obowiązek małżonków, tym razem dotyczący ich zobowiązań finansowych. Para małżeńska ponosi wspólną odpowiedzialność za zobowiązania finansowe jednego małżonka. Nie dotyczy to jednak wszystkich zobowiązań, a jedynie tych, które zostały zaciągnięte w celu zaspokojenia tzw. zwykłych potrzeb rodziny. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, chodzi tu o takie zobowiązania, jak: zakup żywności, a także opłacenie rachunku za prąd czy czynsz. Zobowiązania jednej ze stron muszą więc mieć konkretne uzasadnienie, aby były rozpatrywane jako wspólne dla obojga małżonków. 

 

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.