Jak przebiega rozprawa rozwodowa? Jakich pytań można się spodziewać?

Dla rozwodzącego się małżeństwa rozprawa rozwodowa jest zazwyczaj mocno stresująca. Najczęściej jest to pierwsza sytuacja, w której muszą iść do sądu i przed nim przemawiać. Świadomość, że to, co powiedzą, będzie miało wpływ na wiele aspektów dotyczących wyroku rozwodowego, wzbudza uzasadnione obawy. 

Przed rozprawą Klienci często zadają pytania – o co będzie pytał sąd, czego mogę się spodziewać? Należy podkreślić, że każda sprawa jest inna i to, w jaki sposób potoczy się rozprawa, zależy od wielu czynników. Istnieją natomiast pewne schematy, których przyswojenie przed rozprawą pozwoli zminimalizować stres podczas niej.

Sprawa rozwodowa – pytania wstępne

Na samym początku sąd zadaje dosyć ogólne pytania, które mają na celu zobrazowanie sytuacji rozwodzących się małżonków. Są one raczej mało inwazyjne. Do tej grupy pytań należą między innymi: 

 • Kiedy Pan/Pani zawarł związek małżeński?
 • Czy to Pana/Pani pierwszy związek małżeński?
 • Zawierał Pan/Pani umowy majątkowe małżeńskie?
 • Czy ma Pan/Pani dzieci z powodem/pozwanym? Jeśli tak, to ile, w jakim wieku?
 • Czy ma Pan/Pani wiedzę o innych dzieciach pozamałżeńskich?

Sprawa rozwodowa – inne pytania

Wraz z rozwojem rozprawy, w stronę małżonków będą padać bardziej szczegółowe pytania. Ich zadaniem będzie przede wszystkim ustalenie, czy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. Przykładem takich pytań mogą być:

 • Jak układało się pożycie małżeńskie po ślubie?
 • Kiedy ustało pożycie fizyczne?
 • Jaki była przyczyna ustania pożycia fizycznego?
 • Jak układały się Pana/Pani relacje z pozwanym/powodem po ślubie?

Pytania na rozprawie, gdy są dzieci

Kiedy rozwodzący się małżonkowie mają dzieci, sąd, prowadząc rozprawę, zmierza do ustalenia wszystkich dotyczących ich szczegółów. Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci, dlatego zadawane pytania zmierzają do ustalenia ich dalszych, tj. po orzeczeniu rozwodu, losów.

Przykładowymi pytaniami mogą być:

 • Jak przebiegał dotychczasowy kontakt i opieka nad wspólnymi dziećmi i czy sprawiały problemy?
 • Czy Państwa dzieci mają zapewnione podstawowe potrzeby?
 • Porozumiał się Pan/Pani z małżonkiem co do wychowania i kontaktów z dziećmi?

Podsumowanie

Rozprawa rozwodowa jest zazwyczaj doświadczeniem emocjonalnie obciążającym. Zadawane podczas niej pytania bywają niekiedy krępujące i kłopotliwe. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który we właściwy sposób przygotuje nas do rozprawy co z pewnością mocno ograniczy związany z nią stres.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.