Odpowiedzialność za długi spadkowe

Spadkobiercy, którzy zdecydują się na przyjęcie spadku, powinni wiedzieć, że wiąże się to z przyjęciem nie tylko niekiedy pokaźnego majątku, ale także ewentualnych długów. Długi spadkodawcy nie wygasają w chwili jego śmierci, a przechodzą na jego spadkobierców. 

Zgodnie z prawem spadkowym w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku (z ustawy lub z testamentu), można złożyć oświadczenie o przyjęciu (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo o jego odrzuceniu. Sposób przyjęcia spadku determinuje kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Przyjęcie spadku wprost

Przyjęcie spadku wprost oznacza konieczność poniesienia odpowiedzialności za wszystkie długi spadkowe, bez jakiegokolwiek ograniczenia. Jeżeli więc spadkodawca był osobą mocno zadłużoną, należy dobrze przemyśleć ten sposób przyjęcia spadku. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Ten rodzaj przyjęcia spadku wprowadza pewne ograniczenia. Spadkobierca ponosi wówczas odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. 

Granicą odpowiedzialności jest tutaj wartość stanu czynnego spadku z chwili jego otwarcia. Aby ją ustalić, konieczne jest ustalenie wartości składników wchodzących w skład spadku według stanu i wartości z chwili (dnia) śmierci spadkodawcy.

Odrzucenie spadku

To bez wątpienia najbezpieczniejsze rozwiązanie, którego wybór zwalnia spadkobierców z konieczności ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek długi spadkodawcy. Należy jednak podkreślić, że odrzucenie spadku powoduje także, że spadkobierca nie otrzymuje aktywów, a więc majątku spadkodawcy. 

Odrzucenie spadku wymaga jednak podjęcia pewnych działań. Spadkobierca musi w tym celu złożyć stosowne oświadczenie. Może to zrobić na 2 różne sposoby:

  • przed sądem, lub
  • przed notariuszem.

Ten sam obowiązek dotyczy spadkobiercy, który decyduje się na nabycia spadku – wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza. Tutaj także obowiązują dwie możliwości złożenia stosownego oświadczenia oraz wspomniany we wstępie 6-miesięczny termin na dokonanie takiej czynności.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy spadkobierca spóźni się ze złożeniem właściwego oświadczenia, i np. nie odrzuci spadku, wówczas nabędzie spadek                    z dobrodziejstwem inwentarza z mocy samego prawa, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.