Separacja a dziedziczenie – najważniejsze informacje

Jak wygląda kwestia dziedziczenia po zmarłym małżonku, z którym żyliśmy w separacji? O jakie formalności należy zadbać, by strony nie dziedziczyły po sobie zarówno majątku, jak i długów. Poniżej najistotniejsze informacje.

Separacja nieregulowana przed sądem

Zdarzają się sytuacje, w których współmałżonkowie znajdują się w separacji, jednak nie jest to separacja uregulowana prawnie. Taka separacja nie ma mocy prawnej i w żaden sposób nie wpływa na zasady dziedziczenia.

Jeśli więc współmałżonkowie nie mieszkają razem, prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, nie utrzymują więzi psychicznych i fizycznych, żyją w tak zwanej separacji faktycznej. W przypadku separacji faktycznej, strony dziedziczą po sobie majątek – tak samo, jak miałby to miejsce, gdyby więzi małżeńskie nie zostały zerwane.

Małżonkowie pozostający w separacji faktycznej nadal, wraz z dziećmi zmarłego, są osobami powołanymi w pierwszej kolejności do dziedziczenia. Należy także pamiętać, że w przypadku śmierci małżonka, współmałżonek może odziedziczyć nie tylko majątek, ale również długi.

Separacja na podstawie orzeczenia sądu

Jak kwestia dziedziczenia wygląda w przypadku separacji uregulowanej prawnie? Ustanowiona prawnie separacja sprawia, że małżonkowie nie dziedziczą po sobie zarówno majątku, jak i długów. W przypadku śmierci współmałżonka będącego w separacji prawnej, kwestie dziedziczenia regulowane są na podstawie takich samych zasad, jak przy rozwodzie.

Testament a separacja

Warto pamiętać także o testamencie. Jeśli małżonek, z którym pozostajesz w separacji prawnej lub, z którym się rozwiodłaś lub rozwiodłeś, powołany został do dziedziczenia spadku w testamencie, ma prawo do majątku. Jeśli więc były współmałżonek wymieniony został w testamencie, ale nie chcesz, by dziedziczył Twój majątek, konieczne są stosowne zmiany.

Intercyza a separacja

Czy podpisanie intercyzy małżeńskiej sprawi, że współmałżonek, z którym pozostajesz w separacji faktycznej, nie będzie miał prawa do dziedziczenia Twojego majątku? Podpisanie intercyzy oznacza, że każdy z małżonków ma prawo do gromadzenia własnego majątku. Chodzi jednak o powiększanie majątku za życia. Po śmierci małżonek będzie miał prawo do dziedziczenia.

Jeśli nastąpił trwały rozpad więzi małżeńskich i nie chcemy, by współmałżonek odziedziczył nasz majątek, musimy pamiętać o formalnościach. Eksmałżonek zostanie wyłączony z dziedziczenia tylko wtedy, gdy pozostajemy z separacji orzeczonej sądownie bądź, gdy będziemy po rozwodzie. Jeśli małżonek umieszczony jest w testamencie, odziedziczy nasz majątek również wtedy, gdy będziemy po rozwodzie lub w separacji.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.