Sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Rozwód jest dosyć przykrym, a także dla wielu osób trudnym momentem w życiu, który niesie duży ładunek emocjonalny, obciążający zarówno byłych małżonków, jak i dzieci. Poza wydaniem wyroku rozwiązującego małżeństwo, sąd musi również uściślić kilka innych kwestii. Przede wszystkim, gdy strony doczekały się dzieci, trzeba ustalić to, w jaki sposób zostanie rozstrzygnięta sprawa sprawowania władzy rodzicielskiej. Co warto wiedzieć na ten temat? Zachęcamy do lektury.

Rozwód a sprawowanie władzy rodzicielskiej

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi obojga byłych małżonków. Ustala także, w jaki sposób mają odbywać się kontakty rodziców z dziećmi, jak również orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. W poniższym artykule przyjrzymy się kwestii dotyczącej władzy rodzicielskiej.

Może ona zatem zostać powierzona obojgu rodzicom lub tylko jednemu z rodziców, natomiast drugiemu zostać ograniczona do określonych praw i obowiązków względem dziecka. Trzecim sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej, jaki może ustanowić sąd, jest pozbawienie ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, jeżeli jest to uzasadnione konkretną sytuacją dziecka.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców

Sąd powierza sprawowanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią oni wspólne porozumienie wychowawcze. Musi ono zawierać szereg informacji na temat praw i obowiązków rodziców wobec dziecka oraz ukazywać sposób wykonywania władzy rodzicielskiej. W dokumencie tym musi się znaleźć, między innymi adnotacja o: podziale opieki nad dzieckiem w poszczególnych okresach roku, zasadach kontaktowania się z dzieckiem czy kosztach utrzymania dziecka.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica

Jest to dosyć popularny model sprawowania władzy rodzicielskiej w Polsce. Byli małżonkowie nie chcą lub nie są w stanie dojść do porozumienia, a tym samym nie chcą sporządzić wspólnego planu wychowawczego, dlatego sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych praw i obowiązków względem dziecka. W tym wypadku sąd ustala między innymi miejsce pobytu dziecka, a drugi z rodziców traci uprawnienia do współdecydowania o niektórych kwestiach, dotyczących wychowania dziecka.

Ograniczenie pozbawienie lub też zawieszenie władzy rodzicielskiej

Sąd może w wyroku rozwodowym pozbawić jednego lub też obojga rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może ona być wykonywana, między innymi z powodu trwałej przeszkody, na przykład:

  • skazania rodzica na długoletnie więzienie,
  • nadużywania władzy rodzicielskiej,
  • rażących zaniedbań względem dziecka.

Podczas orzekania o rozwodzie sąd w wyroku zawsze rozstrzyga także kwestie władzy rodzicielskiej. Istnieje kilka sposobów sprawowania władzy rodzicielskiej. Wśród nich można wymienić: powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, tylko jednemu rodzicowi, natomiast drugiemu ograniczenie jej do określonych obowiązków względem dziecka, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, jeżeli jest to uzasadnione konkretną sytuacją dziecka.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.