Odwołanie darowizny

Czym jest darowizna? To rodzaj umowy, która ma na celu nieodpłatne przeniesienie korzyści (praw majątkowych bądź praw niemających wartości majątkowej) na obdarowanego z majątku darczyńcy. Oświadczenie darczyńcy powinno mieć formę aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Bardzo często przyczyną przeniesienie rzeczy lub praw na obdarowanego jest silna więź łącząca obie strony, wynikająca na przykład z pokrewieństwa. Czy po dokonaniu przysporzenia, darowiznę można odwołać? Zapraszamy do lektury!

Cofnięcie darowizny

Przepisy dotyczące darowizny są regulowane przez Kodeks cywilny. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją określone sytuacje, w których można odwołać darowiznę. Jej cofnięcie będzie związane z sytuacją majątkową darczyńcy lub zachowaniem obdarowanego względem darczyńcy.

Niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy

Najczęściej do odwołania darowizny dochodzi na skutek rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Będzie to zatem przemoc, agresja czy nieudzielenie pomocy w chorobie. Wówczas stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Obdarowywany musi zatem zwrócić korzyści w naturze bądź wartość przedmiotu wzbogacenia.

Cofnięcie darowizny może mieć miejsce nie tylko po dokonaniu przysporzenia, lecz także przed wykonaniem umowy darowizny. Na ten krok może się zdecydować zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy po jego śmierci.

Odwołanie darowizny musi mieć formę pisemną. Podjęcie takich działań uniemożliwia uzyskanie przebaczenia przez obdarowywanego. W przypadku przebaczenia obdarowanemu przez darczyńcę, cofnięcie darowizny jest niedopuszczalne.

Pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy

Kolejną sytuacją, która może skutkować odwołaniem darowizny, jest pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy. Przy czym należy wówczas udowodnić, że przysporzenie obdarowanemu korzyści wpłynie negatywnie na jakość życia darczyńcy, a więc nie będzie on w stanie samodzielnie się utrzymać lub nie będzie w stanie dostarczać środków utrzymania innym osobom (obowiązek alimentacyjny).

Czy obdarowany może kwestionować powód odwołania darowizny?

Po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu darowizny, obdarowany powinien zwrócić darczyńcy przedmiot wzbogacenia. Jeśli jednak kwestionuje on powód odwołania darowizny, zgodnie z obowiązującymi przepisami może wnieść sprawę do sądu.

Podsumowanie

W określonych przypadkach może dojść do cofnięcia darowizny. Osoba dokonująca przysporzenia może odwołać darowiznę, jeśli obdarowany zachował się w sposób niewdzięczny, z pełną świadomością i premedytacją. Innym przypadkiem jest pogorszenie sytuacji majątkowej darczyńcy.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.