Na czym polega działalność nierejestrowana?

Z pewnością zdarzyło Ci się kiedyś sprzedać coś przez Internet, zorganizować płatne szkolenie dla znajomych, a może nawet uruchomić mały sklepik online z rękodziełem. Czy wiesz, że takie działania mogą być kwalifikowane jako działalność nierejestrowana? Często nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre formy naszej aktywności mogą mieć charakter gospodarczy, dlatego mogą z nich wynikać pewne obowiązki. Na czym polega zatem prowadzenie działalności nierejestrowanej? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Działalność nierejestrowana – co to?

Działalność nierejestrowana to taka forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie jest formalnie zarejestrowana w odpowiednich urzędach, takich jak Urząd Skarbowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Taką działalność najczęściej prowadzą osoby, które sporadycznie realizują pewne usługi lub sprzedają produkty, nie przekraczając przy tym pewnego rocznego limitu przychodów, który jest określony w przepisach prawa. Tego rodzaju działalność często odbywa się w sferze online – np. sprzedaż handmade’owych produktów na portalach aukcyjnych, udzielanie korepetycji, prowadzenie bloga z płatnymi wpisami sponsorowanymi, czy wykonywanie drobnych usług remontowych.

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Niektóre formy działalności mogą być prowadzone na zasadzie nierejestrowanej, o ile nie naruszają one przepisów prawa. Przykłady to sprzedaż rękodzieła, udzielanie korepetycji, wykonywanie drobnych usług remontowych itp. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każda działalność, nawet nierejestrowana, podlega przepisom prawa, a więc nie może naruszać praw innych osób, np. praw autorskich.

Działalność nierejestrowana jest zazwyczaj prowadzona na małą skalę. Jeżeli jej skala rośnie, np. wzrasta liczba klientów, zwiększa się wartość przychodów, zatrudnia się pracowników, wówczas zazwyczaj konieczne staje się zarejestrowanie działalności.

Działalność nierejestrowana – przepisy prawne

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza nie musi być rejestrowana, jeżeli przychód z niej uzyskiwany w ciągu roku podatkowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku podatkowym. W 2023 miesięczne przychody z działalności nierejestrowanej od 1 stycznia do 30 czerwca mogą zatem wynosić maksymalnie 1745 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 1800 zł. Pomimo że działalność jest nierejestrowana, to jednak przychody z niej podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, takie przychody traktowane są jak przychody z innych źródeł i należy je wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli działalność przekroczy określone limity (np. roczny próg 50% minimalnego wynagrodzenia), to konieczne jest jej zarejestrowanie. W przeciwnym razie, osoba prowadząca działalność może narazić się na konsekwencje prawne, w tym kary finansowe.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana to specyficzna forma prowadzenia biznesu, która nie jest formalnie zarejestrowana w odpowiednich urzędach. Pozwala to na prowadzenie niewielkiej skali działalności gospodarczej bez konieczności spełniania wszystkich wymogów stawianych przedsiębiorcom, takich jak prowadzenie pełnej księgowości czy odprowadzanie określonych podatków. Jednakże, działalność nierejestrowana nie jest całkowicie wolna od regulacji. W Polsce istnieją określone limity przychodów, które nie mogą być przekroczone, a wszelkie dochody z takiej działalności muszą być odpowiednio zgłoszone i opodatkowane. Co więcej, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną odpowiada za nią swoim majątkiem osobistym.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.