Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Celem ustawy jest szybkie i skuteczne rozstrzygniecie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem z pominięciem drogi postępowania sądowego. Ustawa określa: 1) obowiązki...