O spółce cywilnej słów kilka

O spółce cywilnej słów kilka

Co to jest spółka cywilna? Spółka cywilna to nic innego jak zawarta umowa przez dwie lub więcej osób, zarówno fizyczne podlegające obowiązkowi wpisu do CEiDG, jak i osoby prawne, które wyrażają chęć współpracy w celu uzyskania wspólnego celu gospodarczego. Co powinna...