Klient kancelarii zwycięża w sporze z ekipą remontową i wygrywa łącznie ponad 50.000 zł

Klient kancelarii zwycięża w sporze z ekipą remontową i wygrywa łącznie ponad 50.000 zł W imieniu swojego klienta w latach 2017-2021  prowadziłem spór sądowy z ekipą remontową o odszkodowanie za wadliwe wykonanie remontu domu.

Klient Kancelarii zawarł z wykonawcą umowę o remont domu. Strony ustaliły zakres prac, termin rozpoczęcia i zakończenia remontu oraz warunki rozliczenia. Klient wpłacił zaliczkę na poczet wynagrodzenia wykonawcy. Ekipa remontowa rozpoczęła prace z opóźnieniem. Po rozpoczęciu prac okazało się, że są one wykonywane niezgodnie z umową. Klient zgłaszał swoje uwagi wykonawcy. Pomimo tego wykonawca nadal nienależycie wykonywał remont, a w konsekwencji bez zgody i wiedzy Klienta opuścił plac budowy. W związku z tym Klient zwrócił się o pomoc do Kancelarii z prośbą o rozwiązanie problemu.

Wspólnie z Klientem omówiliśmy całość sprawy i zostały wdrożone odpowiednie działania. Dla Klienta kluczowym było aby jak najszybciej zakończyć remont domu, a dopiero w dalszej kolejności
rozliczyć się z ekipą remontową. W porozumieniu ze mną Klient zlecił dokończenie remontu innej firmie, która należycie i w terminie wykonała całość prac. Zanim nowa ekipa remontowa dokończyła prace Klient zlecił rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie prywatnej opinii w zakresie oceny czy remont budynku został wykonany przez zgodnie ze sztuka budowlaną, a jeżeli nie to jaki jest rodzaj i zakres wad, jakie należy przeprowadzić czynności w celu usunięcia wad oraz jaki będzie koszt ich usunięcia.

Po zakończeniu remontu Klient chciał odzyskać od poprzedniej firmy remontowej wszelkie koszty jakie musiał ponieść w związku z zawartą umową oraz dokończeniem remontu przez inną ekipę. W pierwszej kolejności zostało wysłane do firmy remontowej wezwanie do zapłaty. Firma odmówiła jednak zapłaty. Klient zlecił prowadzenie sprawy przed sądem. W tym celu rzetelnie skompletowałem materiał dowodowy oraz złożyłem pozew do sądu. W efekcie klient zwyciężył zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, a ekipa remontowa została zobowiązana do zwrotu całości kosztów ponad 50.000 zł oraz kosztów sądowych.

Dzięki współpracy z kancelarią, Klient:
– otrzymała rzetelne wsparcie w rozwiązaniu problemu niedokończonego remontu;
– szybko odzyskał należności z tytułu wadliwego wykonania umowy przez poprzednią ekipę remontową;
– zwyciężył w sporze sądowym o 50.000 zł oraz nie musiał angażować się w ten spór, bo całość przejęła kancelaria,

Jeśli Ty również borykasz się z podobnym problemem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Powrót
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat