Plewiska pro bono

Jako przedsiębiorca działający lokalnie w Plewiskach, chcę, by w tej okolicy żyło i pracowało się dobrze. Z tego względu zdecydowałem się poświęcić część swojego czasu na wspieranie oddolnych inicjatyw, mających na celu poprawę warunków, życia w tej części aglomeracji poznańskiej.

Jakiś czas temu przeprowadziłem badanie ankietowe online na temat najbardziej dotkliwych problemów mieszkańców Plewisk. Zgodnie z ich wynikami, jedną z napotykanych trudności jest niewystarczająco rozwinięta infrastruktura – między innymi brak dróg rowerowych czy potrzebnych przejść dla pieszych. Jeśli zgadzasz się, że jest to coś, nad czym gmina powinna pracować, interweniuj – zgłoś sprawę do Urzędu Gminy za pomocą przygotowanego przeze mnie szablonu.

Planuję zaangażować się społecznie również w inne sprawy związane z Plewiskami i Gminą Komorniki. O niektórych z nich na pewno napiszę na blogu. Jeśli to temat bliski również Tobie, zachęcam do kontaktu – jeśli będę mógł, pomogę.

Akcje pro bono:

Akcja Prawnik z Plewisk
wzór pisma interwencyjnego

Lepsza infrastruktura w Plewiskach? To proste jak wysłanie maila – sprawdź sam. Zapoznaj się