Akcja Prawnik z Plewisk
wzór pisma interwencyjnego

Lepsza infrastruktura w Plewiskach? To proste jak wysłanie maila – sprawdź sam.

Zauważyłeś, że jakiś fragment infrastruktury w Plewiskach wymaga zmiany – interweniuj.
Dzięki Twojemu zaangażowaniu sytuacja może się zmienić. Aby tak się stało, powiadom właściwy urząd, zwracając uwagę na kilka kwestii:

  • Po pierwsze: pełne dane. Podaj imię, nazwisko, pełny adres (niezależnie od tego, czy pismo będzie wysyłane mailem czy pocztą), dane osoby lub instytucji, do której kierujesz pismo – znajdziesz je na stronie internetowej miasta lub gminy. Wskaż miejscowość oraz datę.
  • Po drugie: opis problemu. Napisz, na czym polega problem i jakie są jego konsekwencje. Koniecznie podaj dokładną lokalizację. Jeśli możesz, zrób i załącz zdjęcia.
  • Po trzecie: oczekiwania oraz uzasadnienie. Jeśli problemem jest brak przejścia dla pieszych, napisz gdzie dokładnie powinno ono zostać stworzone oraz jak oznakowane. Uzasadnij, dlaczego jest to tak istotne.
  • Po czwarte: podpis. Twoje pełne imię i nazwisko będzie potwierdzać autentyczność pisma.

Tak przygotowany wniosek możesz wysłać – mailem lub pocztą.

Wzór pisma pobierz pdf Pobierz PDF