PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych, a także fundacji i stowarzyszeń. Zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności.

Oferta Kancelarii obejmuje przede wszystkim prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, polegającej w szczególności na:

  1. tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym: przygotowywaniu projektów umów, aktów założycielskich, statutów spółki, regulaminów organów oraz sporządzaniu wniosków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  2. pomocy w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządu spółek,
  3. przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek oraz zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  4. reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami,
  5. windykacji należności od kontrahentów;
  6. sporządzaniu i opiniowaniu umów gospodarczych.

 

Jesteś klientem biznesowym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.