PRAWO PRACY

Prawo pracy to przepisy regulujące stosunki pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w ramach stosunku pracy, spory zbiorowe oraz zasady organizacji pracodawców i pracowników. Nasi adwokaci zapewniają kompleksową obsługę pracodawcom jak i pracownikom w obszarze prawa pracy. Gwarantujemy szybkie działania zorientowane na efekty.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje doradztwo prawne oraz zastępstwo prawne pracowników i pracodawców m. in. w sprawach:

  • dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników,
  • ustalania istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej,
  • wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
  • dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy,
  • wypadków przy pracy.

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw z zakresu prawa pracy należą spory wynikające ze stosunku pracy, dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny), ochrona praw strony stosunku pracy przed jego nieuzasadnionym wypowiedzeniem oraz dotyczące zwolnień grupowych.

Jesteś klientem indywidualnym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.