WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych. Usługi prawne obejmują w szczególności:

 

  • reprezentację wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach między właścicielami lokali,
  • zwoływanie i udział w zebraniu właścicieli lokali, udział w posiedzeniach zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań,
  • sporządzanie i opiniowanie statutów spółdzielni oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • reprezentację organów spółdzielni w postępowaniach w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka spółdzielni,
  • reprezentację organów spółdzielni przed sądem w postępowaniach w sprawie ustalenia nieistnienia albo nieważności uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylenia uchwały.
Jesteś klientem biznesowym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.