Sprzeciw od wyroku nakazowego – co warto o nim wiedzieć?

Nie każda sprawa karna, tuż po wniesieniu oskarżenia, zostaje rozpatrzona na rozprawie. W niektórych wypadkach sąd kończy daną sprawę poprzez wydanie wyroku nakazowego. O jego treści adresat dowiaduje się dopiero w momencie dostarczenia mu odpisu z sądu. W takiej sytuacji stronie przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych informacji, dotyczących tego dokumentu. Zachęcamy do lektury.

 

Postępowanie nakazowe

Sąd wykorzystuje najczęściej możliwość przeprowadzenia postępowania nakazowego, gdy chce przyspieszyć daną sprawę. W ten sposób rozpatrywane są zwykle sprawy mało skomplikowane, gdzie dowody są rzeczowe oraz nie budzą wątpliwości. Sędzia na podstawie dostarczonych dowodów jest w stanie podjąć odpowiednią decyzję i skazać oskarżonego. Niestety, adresat korespondencji o werdykcie dowiaduje się dopiero w dniu otrzymania przesyłki. Tuż po odebraniu listu przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Termin wniesienia sprzeciwu wynosi 7 dni. Liczony jest od dnia fizycznego odebrania odpisu sądowego, a nie od daty nadania przesyłki przez sąd. Przysługuje on oskarżonemu w sprawach karnych oraz obwinionemu w sprawach o wykroczenie, a także oskarżycielowi i pokrzywdzonemu, jeśli złożył wcześniej wniosek o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Treść sprzeciwu

Treść sprzeciwu może być dowolna, nie została ona uregulowana przez ustawodawcę. Nie trzeba również formułować uzasadnienia, wystarczy w dwóch, trzech zdaniach napisać, że wnosi się sprzeciw. W piśmie natomiast musi zostać zawarta sygnatura sprawy oraz określenie tego, kto jest stroną w postępowaniu.

Co istotne, w momencie wniesienia sprzeciwu, dokument nakazowy traci moc prawną. Ponadto, sędzia, który zapoznaje się z dokumentem sprzeciwu i rozpoznaje tę sprawę, nie jest związany treścią wyroku nakazowego. Dzięki temu sprawa ta jest rozpoznawana ponownie przez osobę, która może sformułować własne, zupełnie inne wnioski. Należy pamiętać, że sprzeciw wnosi się do tego samego sądu, który wydał wyrok nakazowy.

 

Kiedy warto wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Najczęściej wskazuje się 4 uniwersalne przypadki, gdy warto zdecydować się na wniesienie sprzeciwu:

  • okoliczności czynu budzą wątpliwości – powołanie nowych dowodów w sprawie
  • okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, jednak strona chce podjąć działania, które mogłyby wpłynąć na rodzaj i wymiar kary – złagodzenie kary, umorzenie postępowania
  • strona chce odsunąć w czasie skazanie czy też ukaranie – konsekwencje wyroku karnego wiążą dopiero od jego uprawomocnienia
  • rozstrzygnięcie jest niezgodne z prawem – w wyroku nakazowym pojawiają się błędy.

Niektóre postępowania karne nie są rozstrzygane w toku rozprawy sądowej. W tych przypadkach sędzia decyduje się na przyspieszenie postępowania i rozwiązuje sprawę poprzez wydanie wyroku nakazowego. Adresatowi przysługuje możliwość sprzeciwu od wyroku nakazowego w terminie do 7 dni. Dzięki temu sprawa ta jest ponownie rozpatrywana przez innego sędziego i jeśli w toku postępowania zostanie wykazane, że nastąpiły pewne nieprawidłowości, pojawiły się nowe dowody, itp, wyrok może zostać złagodzony lub całkowicie zmieniony.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.