Prawa pracownika

Prawo pracy określa relacje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w ramach stosunku pracy. Wskazuje zasady organizacji pracy oraz postępowanie w przypadku sytuacji konfliktowych oraz sporów zbiorowych.

Jako adwokat zapewniam pełną obsługę zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Mam doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych spraw. Znam jedną i drugą perspektywę stosunków zawodowych. Gwarantuję szybkie działania i pozytywne efekty.

Pomagam w sytuacjach takich, jak:

 • naruszenie praw pracowników;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy, mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej;
 • wypowiedzenie umowy o pracę oraz rozwiązywanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
 • brak zapłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę lub nadgodziny;
 • dyskryminacja w zatrudnieniu;
 • mobbing lub molestowanie w miejscu pracy;
 • wypadki przy pracy;

Najczęściej prowadzę sprawy sporów wynikających ze stosunku pracy – w sytuacji, gdy został on przerwany w sposób budzący kontrowersje, lub gdy są przypuszczenia, że nie jest rozliczany prawidłowo. Każdorazowo dokładnie sprawdzam okoliczności sprawy, kierując się dobrem klienta.

Zakres moich usług obejmuje między innymi:

 • doradztwo w sprawach pracowniczych (w tym: sporządzanie umów o pracę i pozostałej dokumentacji);
 • reprezentacja pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami państwowymi;
 • sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (regulaminy, układy zbiorowe pracy) oraz oświadczeń, związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
 • reprezentacja klientów (pracodawców i pracowników) przed sądami w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o ustalenie stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o uchylenie kary porządkowej;

Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa pracy

Prawa pracownika są zagwarantowane przez przepisy prawa pracy, które mają na celu ochronę interesów pracowników oraz zapewnienie im uczciwych i bezpiecznych warunków pracy. Warto znać swoje prawa, aby móc efektywnie się nimi posługiwać w codziennym życiu zawodowym. W przypadku, gdy pracownik napotyka trudności w dochodzeniu swoich praw, pomoc sprawdzonej kancelarii prawnej może okazać się niezbędna.

Podstawowe prawa pracownika obejmują prawo do m.in.:

 • zawarcia umowy o pracę,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • godzin pracy i przerw,
 • urlopów,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem,
 • zdrowia i bezpieczeństwa,
 • szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • ochrony danych osobowych.

Świadomość własnych praw pracowniczych to podstawa skutecznej ochrony swojego dobrostanu zawodowego. Jestem adwokatem z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w przeprowadzaniu spraw z zakresu prawa pracy. Reprezentuję moich klientów w sporach z pracodawcami, jak również pracownikami. Doradzam w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Zachęcam do kontaktu.

Nasze usługi
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat
Doświadczenie
 • 200
  wygranych spraw
 • 50
  zawartych ugód
 • 10
  lat doświadczenia
Więcej doświadczenia

Klient kancelarii zwycięża w sprawie o zachowek i wygrywa łącznie ponad 100.000 zł
W imieniu swojego klienta w 2020 r. prowadziłem sprawę sądową o zachowek po zmarłej mamie.

W 2017 roku zmarła matka mojego Klienta, która zostawiła po sobie testament sporządzony
własnoręcznie w którym do całości spadku powołała brata Klienta. Poza klientem oraz jego bratem nie było innych spadkobierców. W skład spadku wchodziło mieszkanie o wartości około 400.000 zł.

Z uwagi na konflikt rodzinny pomiędzy braćmi nie było szansy na ugodowe zakończenie sprawy. W związku z tym Klient zwrócił się do kancelarii o pomoc prawną. W pierwszej kolejności w imieniu Klienta podjąłem próbę porozumienia się z jego bratem co do zawarcia ugody. Brat jednak nie chciał rozmawiać na ten temat. Koniecznym zatem było skierowanie sprawy do sądu. Postępowanie sądowe zostało przeprowadzone kompleksowe, odciążając klienta z wszelkich formalności. Ostatecznie klient zwyciężył i jego brak zobowiązany został do zapłaty zachowku w wysokości 100.000 zł. Strona przeciwna nie złożyła apelacji.

Dzięki współpracy z kancelarią, Klient:
– otrzyma rzetelne wsparcie w rozwiązaniu problemu zachowku po zmarłej mamie;
– szybko odzyskał należności;
– zwyciężył w sporze sądowym 100.000 zł oraz nie musiał angażować się w ten spór, bo całość przejęła kancelaria,

Jeśli Ty również borykasz się z podobnym problemem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.