Rozdzielność majątkowa

Małżonkowie, którzy pomimo zawarcia związku małżeńskiego nie chcą zmieniać swoich dotychczasowych stosunków majątkowych, mogą ustanowić między sobą rozdzielność majątkową.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Ustrój majątkowy między dwiema osobami wstępującymi w związek małżeński może mieć charakter ustawowy lub umowny. Ustawowy ustrój majątkowy to nic innego, jak tak zwana wspólność majątkowa. Małżonkowie razem rozdysponowują pieniędzmi, natomiast w momencie, gdyby doszło pomiędzy nimi do rozwodu, powinni od razu wnieść wniosek o podział majątku. Coraz więcej osób natomiast korzysta z tak zwanego ustroju majątkowego umownego. Małżonkowie w sposób umowny określają swoje wzajemne prawa majątkowe. W tym celu podpisuje się tak zwaną intercyzę, czyli umowę majątkową.

Umowę, określającą rozdzielność, można podpisać zarówno przed ślubem, jak i po jego zawarciu, w trakcie trwania małżeństwa. Umowy majątkowe nie tylko ustanawiają rozdzielność majątkową małżonków, ale też:

  • rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobku,
  • ograniczają lub też rozszerzają wspólność majątkową.

 

Rozdzielność majątkowa na drodze sądowej

Nie zawsze jednak oboje małżonków zgadza się na zawarcie tak zwanej intercyzy. Jeżeli któraś z dwojga osób nie chce dobrowolnie zgodzić się na podpisanie dokumentu rozdzielności majątkowej, sprawa ta rozstrzygana jest przez sąd. Według zapisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym istnieje możliwość wskazania tak zwanych ważnych powodów, które mogą przesądzać o konieczności rozdzielenia wspólnego majątku dwojga małżonków. Do tych powodów można między innymi zaliczyć:

  • życie ponad stan,
  • nieumiejętne, wręcz rażące gospodarowanie majątkiem,
  • trwonienie majątku na skutek, np. choroby alkoholowej,
  • przebywanie w więzieniu,
  • separację,
  • zaistnienie podstaw doprowadzających do konieczności złożenia pozwu rozwodowego.

 

Rozdzielność majątkowa – pomoc prawna

Sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej nie należą do najłatwiejszych. Bardzo często budzą wiele wątpliwości wśród małżonków. W sposób szczegółowy wyjaśniam całą procedurę załatwiania rozdzielności majątkowej także tej, która ma zostać wystawiona z “datą wsteczną”. Podejmuję się reprezentacji mojego klienta przed sądem. Przygotowuję i opiniuję umowy małżeńskie.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje swoje dobra – zarówno nabyte przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej, jak i później. Rozdzielność może być ustanawiana oddolnie przez małżonków lub narzucona przez sąd.

Oferuję w szczególności:

Sporządzenie wniosku o rozdzielność majątkową

zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania.

Wsparcie w sprawach, w którym o rozdzielność wnioskuje sąd

niezależnie od okoliczności takiej decyzji.

Skontaktuj się ze mną.
Jako adwokat pomagam w przygotowaniu umowy
o rozdzielności majątkowej na każdym etapie trwania związku małżeńskiego. Mam wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach na rzecz moich klientów.

Kamil Wasilewski Adwokat