Rozdzielność majątkowa

Małżonkowie, którzy pomimo zawarcia związku małżeńskiego nie chcą zmieniać swoich dotychczasowych stosunków majątkowych, mogą ustanowić między sobą rozdzielność majątkową.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje swoje dobra – zarówno nabyte przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej, jak i później. Rozdzielność może być ustanawiana oddolnie przez małżonków lub narzucona przez sąd.

Oferuję w szczególności:

Sporządzenie wniosku o rozdzielność majątkową

zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania.

Wsparcie w sprawach, w którym o rozdzielność wnioskuje sąd

niezależnie od okoliczności takiej decyzji.

Skontaktuj się ze mną.
Jako adwokat pomagam w przygotowaniu umowy
o rozdzielności majątkowej na każdym etapie trwania związku małżeńskiego. Mam wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach na rzecz moich klientów.

Kamil Wasilewski Adwokat