Spór z deweloperem

Nabywając nieruchomość oczekujemy od dewelopera konkretnej jakości. Nie otrzymując jej, możemy domagać się adekwatnego odszkodowania.

Reprezentuję moich klientów w sporach z deweloperami. Pomagam uniknąć wielu sytuacji konfliktowych, wskazując na postanowienia, które warto przeredagować przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Jeśli dochodzi do konfrontacji, jestem silnym wsparciem w egzekwowaniu praw nabywcy.

Pomagam w sytuacjach takich, jak:

 • opóźnienie w terminowym oddaniu lokalu przez dewelopera;
 • oddanie przez dewelopera lokalu z wadami budowlanymi;
 • wykonanie przez dewelopera lokalu niezgodnie z projektem lub umową deweloperską;

Jeśli deweloper nie zgodzi się na ugodowe rozwiązanie sprawy, rzecz przechodzi na drogę sporu sądowego. Pomagam odpowiednio się do niego przygotować i reprezentuję klientów w jego trakcie.

Zakres moich usług obejmuje między innymi:

 • sprawy sądowe o odszkodowanie za opóźnienie w oddaniu lokalu;
 • sprawy o odszkodowanie za wady budowlane lokalu;
 • reprezentowanie klienta w sprawach sądowych z deweloperem;

Profesjonalna pomoc prawna w sporze z deweloperem

Kiedy podejmujemy decyzję o zakupie nieruchomości od dewelopera, często skupiamy się na emocjach związanych z nowym domem, zaniedbując zawiłości prawne, które mogą pojawić się na naszej drodze. W sytuacji sporu z deweloperem, profesjonalna pomoc prawna może okazać się nieoceniona. Jako adwokat z długoletnim stażem znam specyfikę rynku nieruchomości i Prawo budowlane. Umowa deweloperska, zawierana między kupującym a deweloperem, ma wiele klauzul, które mogą wpłynąć na prawa i obowiązki obu stron. Pomagam zrozumieć te warunki i doradzam, jakie zmiany warto wprowadzić, aby umowa była korzystniejsza dla klienta. Spór z deweloperem może być skomplikowany i wymagać gruntownej analizy prawnej. Może on dotyczyć różnych kwestii, takich jak opóźnienia w budowie, wady konstrukcyjne czy niezgodności między projektem a wykonaniem. Mam niezbędne doświadczenie i kompetencje, by skutecznie reprezentować klienta w tego rodzaju sporach przed sądami wszystkich instancji. Profesjonalna pomoc prawna zapewnia ochronę praw kupującego. Deweloperzy często mają silne zespoły prawne, które chronią ich interesy. Bez odpowiedniego wsparcia prawnego, kupujący może mieć trudności w obronie swoich praw. Jestem w stanie zapewnić profesjonalną obronę i dążyć do uzyskania optymalnego rozwiązania dla swojego klienta. Zachęcam do kontaktu.

 

Czytaj więcej

Kamil Wasilewski Kancelaria Adwokacka – pomoc w uzyskaniu odszkodowania za opóźnienie w oddaniu lokalu w Poznaniu

Ze zniecierpliwieniem oczekujesz na otrzymanie kluczy do swojego nowego mieszkania lub domu, ale deweloper przesuwa termin odbioru nieruchomości? Kancelaria Adwokacka Kamil Wasilewski pomoże Ci dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie za opóźnienie w oddaniu lokalu. Wspieramy klientów z Poznania i całej Polski w przypadku sporów z deweloperami oraz skutecznie rozwiązujemy problemy wynikające z nieterminowego przekazania nieruchomości nabywcy.

Mieszkańcom Poznania zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo prawne. Dokładnie analizujemy umowę zawartą z deweloperem. Pod uwagę bierzemy m.in. zapisy umowy deweloperskiej, straty finansowe poniesione przez kupującego na skutek opóźnienia w odbiorze lokalu oraz niezgodności w terminach przedstawionych w umowie.

Reprezentujemy interesy klientów podczas negocjacji z deweloperami lub – gdy polubowne rozwiązanie sporu nie przynosi efektów – podczas postępowania w sądzie. Skutecznie dążymy do uzyskania należnego odszkodowania za opóźnienie w oddaniu lokalu w Poznaniu.

Kamil Wasilewski Kancelaria Adwokacka – specjalizujemy się w sprawach o odszkodowanie za wady budowlane lokalu w Poznaniu

W Kancelarii Adwokackiej Kamil Wasilewski oferujemy także profesjonalną pomoc mieszkańcom Poznania w sprawach o odszkodowanie za wady budowlane w lokalach lub domach. Specjalizujemy się w prawie nieruchomości i możemy skutecznie egzekwować prawa nabywców w sporach z deweloperami.

Podstawą do uzyskania odszkodowania za wady budowlane lokalu czy domu jest m.in. stwierdzenie przez inspektora budowlanego nieprawidłowości w instalacjach lub zły stan techniczny nieruchomości, niezgodny z założeniami umowy deweloperskiej. Wady budowlane mogą zostać wykryte podczas odbioru lokalu lub już w trakcie użytkowania obiektu, a ich istnienie obniża wartość nieruchomości oraz negatywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W takich sytuacjach nabywca lokalu ma prawo do uzyskania odszkodowania bądź skorzystania z rękojmi za ujawnione wady. Rolą adwokata jest pomoc w oszacowaniu wysokości odszkodowania, a także egzekwowanie warunków umowy deweloperskiej na drodze sądowej.

 

Kamil Wasilewski Kancelaria Adwokacka – reprezentacja nabywców lokali w sprawach sądowych z deweloperem w Poznaniu W przypadku sporów z deweloperem, np. związanych z nieterminowym oddaniem lokalu lub występowaniem wad budowlanych, staramy się polubownie zakończyć konflikt. Jeżeli negocjacje nie przynoszą skutków lub deweloper odmawia współpracy, pomagamy mieszkańcom Poznania wnieść pozew do sądu i wyegzekwować odszkodowanie za poniesione straty lub usunięcie bądź naprawienie wad przez dewelopera. Jako kancelaria adwokacka reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych związanych z branżą deweloperską. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne już na etapie analizy umowy deweloperskiej, a nawet przy przygotowaniu pozwu, aż po zakończenie postępowania sądowego. Pomagamy w ustaleniu roszczeń związanych m.in. z wadami budowlanymi, opóźnieniami w oddaniu domu lub lokalu do użytku, a także nieuczciwymi zapisami w umowach deweloperskich. Podczas procesu sądowego występujemy w imieniu klienta przed sądem, przedstawiamy dowody przemawiające na korzyść nabywcy nieruchomości oraz dążymy do osiągnięcia możliwie najbardziej satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy. Kamil Wasilewski Kancelaria Adwokacka – Pomoc w sprawach związanych z opóźnieniem w terminowym oddaniu lokalu lub domu przez dewelopera w Poznaniu Dzięki usługom prawnym świadczonym przez naszą kancelarię adwokacką, klienci z Poznania mogą skutecznie dochodzić swoich praw, gdy nowo zakupiony dom lub lokal użytkowy nie zostaje oddany na czas zgodnie z umową. W takich sytuacjach prawnik pomaga uzyskać odszkodowanie lub rozwiązać umowę deweloperską, z której deweloper się nie wywiązał. Jako kancelaria adwokacka możemy wystąpić w imieniu klienta z żądaniem realizacji zobowiązań umownych ze strony dewelopera, a także dochodzi

Kamil Wasilewski Kancelaria Adwokacka – reprezentacja nabywców lokali w sprawach sądowych z deweloperem w Poznaniu

W przypadku sporów z deweloperem, np. związanych z nieterminowym oddaniem lokalu lub występowaniem wad budowlanych, staramy się polubownie zakończyć konflikt. Jeżeli negocjacje nie przynoszą skutków lub deweloper odmawia współpracy, pomagamy mieszkańcom Poznania wnieść pozew do sądu i wyegzekwować odszkodowanie za poniesione straty lub usunięcie bądź naprawienie wad przez dewelopera.

Jako kancelaria adwokacka reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych związanych z branżą deweloperską. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne już na etapie analizy umowy deweloperskiej, a nawet przy przygotowaniu pozwu, aż po zakończenie postępowania sądowego. Pomagamy w ustaleniu roszczeń związanych m.in. z wadami budowlanymi, opóźnieniami w oddaniu domu lub lokalu do użytku, a także nieuczciwymi zapisami w umowach deweloperskich. Podczas procesu sądowego występujemy w imieniu klienta przed sądem, przedstawiamy dowody przemawiające na korzyść nabywcy nieruchomości oraz dążymy do osiągnięcia możliwie najbardziej satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy.

Kamil Wasilewski Kancelaria Adwokacka – Pomoc w sprawach związanych z opóźnieniem w terminowym oddaniu lokalu lub domu przez dewelopera w Poznaniu

Dzięki usługom prawnym świadczonym przez naszą kancelarię adwokacką, klienci z Poznania mogą skutecznie dochodzić swoich praw, gdy nowo zakupiony dom lub lokal użytkowy nie zostaje oddany na czas zgodnie z umową. W takich sytuacjach prawnik pomaga uzyskać odszkodowanie lub rozwiązać umowę deweloperską, z której deweloper się nie wywiązał.

Jako kancelaria adwokacka możemy wystąpić w imieniu klienta z żądaniem realizacji zobowiązań umownych ze strony dewelopera, a także dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia warunków umowy, np. odszkodowania za każdy dzień opóźnienia.

Jeżeli próby polubownego rozstrzygnięcia sprawy i negocjacje z deweloperem nie przynoszą pozytywnych efektów, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego. Podejmujemy działania prawne, które pozwolą szybko i skutecznie wyegzekwować od dewelopera rekompensatę za doznane przez nabywcę niedogodności. Dążymy do uzyskania odszkodowania w wysokości adekwatnej do poniesionych przez klienta strat z tytułu opóźnienia w oddaniu lokalu przez dewelopera w Poznaniu. Oprócz sporządzenia i złożenia pozwu oraz reprezentacji podczas postępowania sądowego, nasza kancelaria nadzoruje również wykonanie wyroku sądu i na bieżąco informuje klienta o postępach w sprawie.

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze współpracy z deweloperem lub nie wywiązuje się on z zawartej umowy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Kamil Wasilewski. Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne, które pomoże Ci szybko i skutecznie rozwiązać spór z deweloperem.

 

Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat
Doświadczenie
 • 200
  wygranych spraw
 • 50
  zawartych ugód
 • 10
  lat doświadczenia
Więcej doświadczenia

Klient kancelarii zwycięża w sprawie o zachowek i wygrywa łącznie ponad 100.000 zł
W imieniu swojego klienta w 2020 r. prowadziłem sprawę sądową o zachowek po zmarłej mamie.

W 2017 roku zmarła matka mojego Klienta, która zostawiła po sobie testament sporządzony
własnoręcznie w którym do całości spadku powołała brata Klienta. Poza klientem oraz jego bratem nie było innych spadkobierców. W skład spadku wchodziło mieszkanie o wartości około 400.000 zł.

Z uwagi na konflikt rodzinny pomiędzy braćmi nie było szansy na ugodowe zakończenie sprawy. W związku z tym Klient zwrócił się do kancelarii o pomoc prawną. W pierwszej kolejności w imieniu Klienta podjąłem próbę porozumienia się z jego bratem co do zawarcia ugody. Brat jednak nie chciał rozmawiać na ten temat. Koniecznym zatem było skierowanie sprawy do sądu. Postępowanie sądowe zostało przeprowadzone kompleksowe, odciążając klienta z wszelkich formalności. Ostatecznie klient zwyciężył i jego brak zobowiązany został do zapłaty zachowku w wysokości 100.000 zł. Strona przeciwna nie złożyła apelacji.

Dzięki współpracy z kancelarią, Klient:
– otrzyma rzetelne wsparcie w rozwiązaniu problemu zachowku po zmarłej mamie;
– szybko odzyskał należności;
– zwyciężył w sporze sądowym 100.000 zł oraz nie musiał angażować się w ten spór, bo całość przejęła kancelaria,

Jeśli Ty również borykasz się z podobnym problemem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.