Ustalenie ojcostwa i macierzyństwa

Historie rodzinne miewają skomplikowane przebiegi. W niektórych z nich konieczna jest pomoc doświadczonego prawnika.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Jako specjalista prawa rodzinnego, zapewniam pomoc w sprawach o potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa. Swoich klientów wspieram prawnie, zachowując pełną dyskrecję i szacunek dla kwestii prywatnych.

 

Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa

Rodzicielstwo, określane jako macierzyństwo oraz ojcostwo, może wynikać zarówno z więzi biologicznej, jak i prawnej, czyli być wynikiem adopcji. W sytuacji przysposobienia pełnego nie ma jednak możliwości ustalenia czy zaprzeczenia ojcostwa, gdyż nie jest dopuszczalne ustalenie pochodzenia przysposobionego w ten sposób dziecka. W przypadku rodzicielstwa biologicznego można natomiast wszcząć postępowanie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa.

 

Zaprzeczenie i uznanie ojcostwa

Według polskiego prawa istnieją trzy sposoby powstania stosunku prawnego ojcostwa:

  • domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
  • ustalenie ojcostwa w wyniku orzeczenia sądu
  • uznanie ojcostwa

Przytoczone sposoby wykluczają się wzajemnie, dlatego ojcostwo jest zwykle ustalane dopiero, gdy dojdzie do zakwestionowania ojcostwa stwierdzonego wcześniej. Nie należy zapominać, że w polskim prawie istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. O ile dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub też do 300 dni po rozwodzie. Gdy matka dziecka w tym czasie ponownie wyjdzie za mąż, to ojcem dziecka automatycznie staje się jej drugi mąż. Ustalenie ojcostwa oraz zaprzeczenie odbywa się na mocy orzeczenia sądu.

 

Zaprzeczenie macierzyństwa

Zaprzeczenie macierzyństwa polega na wykazaniu, że w akcie urodzenia dziecka widnieje kobieta, która go nie urodziła. Z pozwem o zaprzeczenie macierzyństwa może wystąpić kilka osób, a mianowicie:

  • rzeczywista matka dziecka – do roku od dnia sporządzenia aktu urodzenia
  • kobieta, która została wpisana w akcie urodzenia jako matka – do roku od dnia – sporządzenia aktu urodzenia
  • mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako matka – w ciągu roku od dnia, w którym – dowiedział się, że kobieta ta nie jest rzeczywistą matką dziecka, ale nie później niż do uzyskania przez dziecko pełnoletności
  • dziecko po ukończenia pełnoletności w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka
  • prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub też ochrona interesu społecznego.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Oferuję w szczególności:

 

Przygotowanie i złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

w tym zebranie niezbędnej dokumentacji dowodowej.

Udział w rozprawach sądowych

uczestnictwo i zastępstwo procesowe, monitorowanie przebiegu spraw.

Zapraszam do kontaktu.
Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której konieczne jest ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, możesz liczyć na moje profesjonalne wsparcie.

Kamil Wasilewski Adwokat